Det er lett lukke auga

Verda er i stadig endring. Avansert forskning, ny teknologi og globalisering er nokre stikkord. Den konomiske veksten har gitt oss ressursar og kunnskap som utan tvil gjer det mogleg utrydde all fattigdom. Likevel har det aldri vore s store forskjellar mellom menneske som det er i dag. Om lag halvparten av verdas befolkning lever for under 2 dollar om dagen. Medan i den andre enden eig dei 62 rikaste personane like mykje som alle desse menneska til saman. Dei 10% rikaste rr over nesten 90% av rikdommen i verda.

Det er lett  tenkje at ein sjlv ikkje er s velstande, men nr du har moglegheita til lese dette er du nettopp det. Halvparten av verdas befolkning ville mtte arbeide i over 1 og eit halvt r for spare opp 5000 kr. Ja, det forutsetter d at dei ikkje brukar ei krone p mat, klede, bustad og anna naudsynt for overleve. Her i Noreg kan ein "tjene" 5000 i mnaden berre ved f minstestnad fr nav. 

I dei fattigaste landa er det ikkje mange som har utdanning, noko som gjer det krevande finne ein bra betalt jobb. I land som t.d. Niger er 91% av kvinnene analfabetar.

Dei aller fleste manglar i tillegg bde reint vatn og helsetenester. Noko som gjer at mange slit med sjukdommar og drleg helse, som igjen gjer det vanskeleg arbeide. Dei f helsetenestane og medisinane som er tilgjengelege blir for dyre, og flgene er katastrofale. I Noreg er den forventa levealderen meir enn 25 r lengre enn i dei fattigaste landa. 40-100 millionar menneske er til kvar tid smitta av HIV/AIDS. 850 millionar menneske er underernrte. Det er i dag fleire prosent barn i Somalia som dyr i lp av sitt frste lever, enn det var i Noreg p slutten av 1800-talet.

I tillegg til alt nevnt ovanfor kan ingen ha unngtt sj kor mange valdelege konfliktar det er rundt omkring. Ueinighet  om blant anna religion og politikk har frt til krig og tap av mange menneskeliv. Millionar av menneske har flykta fr heimlandet i hp om eit betre liv, dei fleste til dei allerede fattige nabolanda.

Her i eit av verdas absolutt rikaste land meiner fleirtalet at vi skal ta i mot frre flyktningar. Vi skylder p at dei er kriminelle som kjem hit for voldta og snylte p staten. Menneske som har reist kanskje 4000 km med sm barn i armane. Menneske som fr plass til alt dei eig i ein liten ryggsekk. Dei menneska skal vi nekte hjelpe. 

Heroin p resept

250. Merk deg talet. Dette er eit omtrentleg tal p kor mange som dyr kvart r av ei overdose i Noreg. 4/5 av desse overdosane er grunna opiatinntak, d hovudsakleg heroin. Noreg er har eit av landa i Europa med flest overdoseddsfall. Vi er g eit av dei landa i Europa med den strengaste lovgjevinga. For meg er samanhengen heilt klar. Narkotikapolitikken vi har no verkar ikkje. Utrulig nok hjelp det ikkje sttte ut og kriminalisere dei svakaste i samfunnet.


ndla.no

Debatten om innfre heroin p resept til dei tyngste rusmisbrukarane har vore ei stund no. Sveits innfrte heroin p resept i 1994. Gjett kor mange som har dydd av overdose medan dei har vore i det programmet? Ingen. Ein heroinavhengig vil f tak i heroin uansett, anten det er p eit apotek eller eit gatehjrne. P gata kan ein aldri vite kor reint stoffet er, kva det er blanda med osv, og ein blir ndt til prve seg fram sjlv. Klart det er mykje lettare overdosere d, enn om personen visste kva han hadde med gjere. Det er enkel logikk.

Eg skjnar skeptikarane godt. Det blir som seie ja til djevelen sjlv. Men om det kan redde menneskeliv, er det ikkje verdt gje eit forsk? M presisere at det vil vere snakk om eit veldig lite tal personar som vil f denne resepten. Personar der alle andre alternativ allereie er prvd. Dei personane som no er gitt opp av alt og alle. Dei som gr rundt og ventar p dy, uten nokon form for hp eller framtidsutsikter. 


Aurich Lawson / Thinkstock

Kjeldar: dagbladet.no statistikk.sirus.no

Vil til slutt, sidan eg allereie er inne p temaet narkotikapolitikk, oppfordre alle som er for ein meir human narkotikapolitikk p verdsbasis til skrive under p FHN sine anbefalingar for Noregs bidrag til FNs spesialsesjon om narkotika i New York i april. HER er link til nettsida.

#heroin #resept #narkotikapolitikk 

Om kontantane forsvinn

I laup av 2015 vart det gjennomfrt omlag 1,69 milliardar kortkjp, med ei omsetjing p nestan 600 milliardar kroner. Noregs Bank klarar berre gjere greie p 40% av pengebruken, noko dei meiner er grunna svart konomi og kvitvasking. Berre 6% brukar kontantar dagleg, alts nestan ingen. Aller minst brukt er tusenlappen.Samstundes kjem det heile tida nye enkle betalinglysningar, som mobilbetaling og netthandel. Vil dette ende med at kontantane forsvinn?


rights.no

Eg kan lett sj at det er ein del ulempar med kontantar. Som eg har nemnt konomisk kriminalitet, drlig kontroll over pengebruken og at det er reint upraktisk. Men ulempane ved ta vekk kontantane, vil eg pst er mykje strre!

♦ Krisa i finanssystemet. Fleire bankar, no snakkar eg p verdsbasis, har innfrt negativ rente. Nr ein d tapar p ha pengar i banken, vil sjlvsagt dei fleiste nske ta ut sine pengar og oppbevare dei andre stadar. Om kontantar d ikkje lenger eksisterar, kan bankane innfre s negative renter dei berre vil. Du vil st att med to val; bruke opp pengane eller la bankane redusere verdien p dei.

♦ Kontroll. Om alt av kjp og sal vert digitalt, vil ogs alt kunne sporast og loggfrast. Bankane og etterrettningsorganisasjonane vil ha ei komplett oversikt over alt innbyggjarane gjer konomisk. Om du s ikkje har noko skjule, kven veit kva hensiktar myndigheitane vil ha om 10 r?

♦ Monopolane. Alle dataane om dine kjp, sal, forbruk osv. vil ha stor verdi for monopolane. Nr dei veit alt om deg, kan dei pverke deg psykologisk gjennom reklame p mtar vi ikkje ein gong kan tenkje oss. Dette vert gjort i dag g. Trur du reklamar som dukkar opp p facebook, bloggar osv er tilfeldige? Nei, det er ein grunn til at dei ofte passar dei interessane du har. Om marknadfringsfirmaane fr tilgong til all din konomiske informasjon, kven veit korleis reklamen vil utveklast..

♦ Tekniske problem. Det vil alltid kunne oppst tekniske problem. Kva gjer ein d dersom all konomi er digital? 

♦ Den eldre generasjonen. Eg reknar med at det ikkje er alle som er like interessert i all den nye teknologien som kjem, d srleg dei eldre. Eg personleg synes ogs det er lettare halde styr p kor mykje pengar eg brukar ved ha kontantar


klikk.no

No har eg forvrig lita tru p at kontantane kjem til forsvinne med det frste, men fakta er at meir og meir blir digitalisert. Til dmes forsvinn minibankane, som flgje av at dei blir mindre brukte og er dyre drive. Men behovet for kontantar kjem nok aldri til bli heilt vekke.

Kjeldar: nyhetsspeilet.no dagbladet.no dn.no tv2.no vg.no fno.no

#kontanter #konomi #digitalisering

GMO - veit du eigentleg kva du et?

Huskar de den klona sauen Dolly? Ho auka forskninga angande kloning betrakteleg, inkuldert kloning av menneske. Dei siste ra er kloning av dyr blitt vanleg praksis i enkelte land, blant anna Japan og USA. Mus, kalvar, ei ape og fem grisungar er bekrefta klona. Mon tru kor lenge det tek fr menneske str for tur. Teknologien er der allereie. Bde ein amerikansk lege og ein srkoreansk forskar har klart opprette eit menneskeleg embryo, som dei sjlvsagt har sagt dei har ydelagt. Kven veit, kanskje eksisterar det allereie menneskelege klonar?


wikia.com

Genmanipulert mat vert skapt med same metode som ved kloning. Forskarar overfrer enkle eller sm grupper med genar til avlingar, frukt, dyr, mikroorganismar, grnsaker og liknande slik at dei utveklar nye og meir egna eigenskapar.  Betre smak, raskare modningsprosess, auka motstand mot insekt til dmes. Eg vil kalle innsetjing av framande genar i mat vi et veldig risikabelt, med tanke p konsekvensar vi end ikkje veit om. Eg trur det er farlig tukle s mykje med naturen som vi gjer den dag i dag.

Det har komt mykje kritikk p den uregulerte oppfringa av kva GMO vil seie for milj, helse og konomisk risiko. Dei genmanipulerte organismane sine effektar drep gunstige insekt og viktig innhald i jorda. Dessutan er over 80% av all GMO som dyrkast tolerant mot ugrasmiddel. Ein toleranse GMO avlingar har overfrt til ugras og smkryp, som no berre kan drepast av veldig giftige stoff, som 2,4D. 2,4D var er ein av ingrediensane i Agent Orange (eit kraftig kjemisk vpen, som vart brukt av USA under vietnamkrigen). Disse giftstoffa er ikkje mogleg innhente att nr dei frst er sleppt ut i naturen. Langsiktige konsekvensar er som eg tidlegare skreiv ikkje kjende, men store mengder gift i lufta, som ikkje kan forsvinne. Eg reknar med det blir konsekvensar ja. Helserisikoar som mellom anna nye allergiar, antibiotikaresistens,ernringsmessige utfordringar, problemar med reproduksjon og kreft eksisterar. konomisk er det nok bndene som tapar mest, grunna lgare prisar, forureining, og monopolisering grunna GMO patentbeskytting.


sustainablepulse.com

Dei aller fleste utvikla land anser at GMO ikkje er trygt. I meir enn 60 land, inkludert alle landa i EU, er det betydelege restriksjoner eller forbod mot produksjon og sal av GMO. Du genmanipulert mat i norske butikkhyller, men i flgje lova skal desse vere godt merka. Er forvrig alltid lurt sjekke innhaldsfortekningane p matvare ein kjper. Vil til slutt anbefale dokumentaren GMO OMG, som ligg p netflix.

Kjeldar: nongmoproject.org, www.utviklingsfondet.no, cagreens.orgforskning.no

#GMO #kloning #helse #mat #risiko #forskning #genmodifisert #forurensing

Trump eller Camacho?

Huskar de denne filmen? Om ikkje,gr den ut p at ein tenring vert valt av Pentagon til vere forskskanin for ein topphemmelig dvale program. Dei glymer han, og vaknar han fem rhundrer i fremtida. Han oppdagar eit samfunn s utrulig toske og banalt, at han utan tvil er den smartaste personen i live. 

Sj klippet verst, s skal vi ha ein liten quiz! Kven har komt med dei forskjellige utsagna nedanfor? Donald Trump eller President Camacho fr filmen? Fasiten fr de ved markere sitata.

♦ "Remember, new "environment friendly" light bulbs can cause cancer." TRUMP

♦ "I will be the greatest jobs president that God ever created, I tell you that!"   TRUMP

♦ "I beat China all the time. All the time."   TRUMP

♦ "So you're smart, huh? I thought your head would be bigger. Looks like a peanut!"   CAMACHO

♦ "If there is one word to describe Atlantic City, it's Big Business. Or two words - Big Business."   TRUMP

♦ "Listen, you motherfuckers, we're going to tax you 25 percent!*   TRUMP

♦ "This very expensive GLOBAL WARMING bullshit has got to stop!"   TRUMP

♦ "Sorry losers and haters, but my IQ is one of the highest - and you all know it!"   TRUMP

Credz for quizen til flavorwire.com

#Trump #Camacho #idiocracy #likhet #quiz #presidentvalget

Har legemiddelindustrien drept titals legar fordi dei fann ein kur mot kreft?

ret er 2015, og i laup av to mnedar vert ni legar fr omlag same omrdet funnen omkomne. 5 av dei er drepne, og det er mykje som ikkje stemmer angande dei "naturlege" ddsfalla. Blant anna konkluderte dei med at ein av legane, som vart funnen i ei elv med skuddsr i brystet hadde teke sjlvmord. Fram til dagens dato har eg ikkje tal p kor legar i det aktuelle omrdet til som har dydd. Det er etter det som er opplyst tre forskjellige datoar innan ein mnad der to legar dydde same dagen. 

Alle legane, utanom ein, arbeidde med osteopati og dei var medlemmar av det holistiske samfunnet. Dei knyttast saman med synet p alternativ medisin og skepsis til vaksineprogram, men fremst av alt forskning p GcMAF. Nesten alle dei dde legane praktiserte og forska mykje p nettopp dette, srleg Dr. Bradstreet og Dr. Gonzales. GcMAF er etter det eg har forsttt eit protein som aktiverar markofagar. Makrofaga (ei type kvite blodceller) et bakteriar, dyde celler og andre partikler. Makrofagene kan g deleggje virusinfiserte celler,kroppsfremjande celler og i nokre tilfell g kreftceller. 


Dr. Bradstreet

Dr. Bradstreet hadde svrt gode resultat ved bruk av GcMAF i bahandling av autisme, med 85% responsrate! 15% av dei autistiske pasientane han hadde vart heilt kurert og symptomfrie. I det medisinske miljet ansjast det som umogeleg. 

Problemet med kurere kreft ved hjelp av GcMAF er at kreftceller produserar nagalase, som er eit enzym som blokkerar kroppen sin produksjon av nettopp GcMAF. Bradstreet og han sine kollegaar meinte ha oppdaga at nagalase med vilje blir tilfr kroppen utanifr, blant anna gjennom vaksiner. Dei har underskt nyfdte, som ikkje hadde nagalase, fr dei seinare vart introdusert gjennom vaksinering. 

Tidsplan for mistenksame ddsfall blant legar i floridaomrdet

♦19 juni 2015 Dr. Bradstreet vart funnen med eit skotsr i brystet i en elv. Ddsfallet vart nesten med ein gong stadfesta som eit sjlvmord. Same dag i Mexico, vart tre legar, som har reist til State Capital for levere nokre papir, meldt sakna. Myndigheitane seier dei fant lika, men familiane til dei drepne synes ikkje kroppane liknar deira familiemedlemmar, og krev mer bevis og testing. 

♦21 juni 2015 Dei to kiropraktorane Dr. Baron Holt og Dr.Bruce Hendendal vert funnen dde p stkysten av Florida. Det er framleis ikkje oppfrt nokon ddsrsak for nokon av dei. Dr. Holt budde i North Carolina, staten der Bradstreet (ovanfor) vart funnen to dagar fr. Dr. Holt dydde p besk i Jacksonvill, Florida

♦29. juni 2015 Theresa Sievers, MD vart funnen drepen, angivelig av ein hammar, i sin heim. Myndigheitene har konkludert med at drapet ikkje var tilfeldig og det var ingen teikn til innbrot. To personar er arrestert mistenkt for drapet. Ein er ein barndomsven av ektemannen til Theresa som nylig var komen til Florida, den andre arresterte kalla seg "Hammer" p facebook. Politiet har ikkje kome ut med andre "bevis" enn det.
Same dag forsvann Jeffrey Whiteside, MD. Han var ein pulmonologist, alts ein spesialist innan lungesjukdom.Han var godt kjent for sine vellykka behnadlingar for lungekreft. Jeffrey gjekk seg ein tur under ein familietur i Door County, Wisconsin, sidan har ingen sett han. Ikkje ein fnugg av bevis er funne.

♦3 juli 2015 Patrick Fitzpatrick, MD vert meld sakna. Han var p ved fr North Dakota til Montana, og traileren hans vert funnen i kanten av vegen, Han derimot er ikkje enno funnen.

♦10. juli 2015 Lisa Riley, ein osteopat, ver funnen heime skoten i hovudet.

♦19. Juli 2015 Dr. Ron Schwartz ver funnen skoten og drept i huset sitt p stkysten av Florida. Schwartz var forvring gynekolog.

♦21. Juli 2015 Dr. Nicholas Gonzales dyr plutselig. Hjarteinfarkt vert psttt, men obduksjonen det ikkje, nye testar ventast. Han har uttalt i fleire intervju, ogs like fr han dydde, at han trudde Big Pharma nok nska han pkyrt av ein buss og plutselig dy. Same dag vert Dr. Abdul Karim, ein fritalande holistisk tannlege funnet dd i vegkanten. Hjarteinfarkt vart ogs psttt i dette tilfellet.

♦23. juli 2015 Liket til Jeffrey Whiteside vert funnen med ein .22 kaliber pistol i nrleiken. 

♦12. august 2015  Osteopat Mary Bovier vert funnen drept i sitt hus i Pennsylvania.

♦16. september 2015 Bestseljande forfattar Mitch Gaynor, MD blir funnen i sin heim. Blir raskt kalla sjlvmord av den lokale sheriffen.

♦11. oktober 2015 Dr. Marie Paas blir funnen dd av eit psttt sjlvmord.

♦29. oktober 2015 Jerome E. Block fell til dden fr Central Park west Apartment.

♦25 . januar 2016 Den holistiske legen Rod Floyd ver funnen dd i sin heim i Florida.

♦1. februar 2016 Sjukepleiaren Paige Adams vert funnen dd i sin heim, som dei alle fleste p denne lista godt kjend i det holistiske samfunnet. Ho jobba mange r tett saman med Bradstreet, som var den frste som vart funnen drepen.

GcMAF kan ikkje berre i teorien kurere kreft, men ogs MS, herpes, Parkinson's syndrom, tuberkulose, fibromyalgi, AIDS, Dengue-feber, malaria, lungebetennelse, psoriasis, luftveisinfeksjonar, Crohns sykdom, Type 1 og 1,5 diabetes, for nemne nokre f. Tenk for eit tap for legemiddelindustrien om det kom ein kur!

Det er i alle fall heilt tydeleg at mange av desse ddsfalla heng saman. Eg bit meg spesielt merke i det faktum at ein av dei drepne faktisk sa han trudde Big Pharma ville sj han dy. Tenk om nagalase vert tilfrt mennesket bevisst av legemiddelindustrien, slik at vi vil trenge deira medisinar om vi vert sjuke. Om det verkeleg er snn at personar innan legemiddelindustrien drep og let folk dy og lide av sjukdommar undvendig, fordi dei ikkje vil tene like mange milliardar, har eg verkeleg mista all tru p menneskeheten...

Kjeldar: nyhetsspeilet.no, apenbart.com, pharmakills.st, healthnutnews.comnaturalmentor.com

 #drap #legemiddel #vaksinasjon #legemiddelindustrien #kreft #kreftkur #GcMAF 

Agenda 2030

Old news, eg er klar over det, men eg fler framleis at det nesten ikkje er nokon som har hyrt om FNs Agenda 21 (som no har endra namn til Agenda 2030). Agenda 2030 er kort sagt ein handlingsplan angande berekraftig utvikling, som skal gjennomfrast over heile verda. Planen gr ut p at regjeringane i alle land skal ta kontroll over all arealbruk, alle vatn, alle mineralar, alle plantar og dyr, alle produksjonsmidlar, all energi, all byggjing, all utdanning, all informasjon og alle menneska i verda. Ingen beslutningsprosessar vil lenger vere i henda p private grunneigarar. Tanken er at regjeringa vil gjere ein betre jobb dersom dei har all kontrollen.

Mlet med denne berekraftige planen er oppn eit redusert forbruk, sosial likheit og bevaring og restaurering av biologisk mangfald. Noko eg absolutt synes det burde vere ein plan for, ikkje misforst meg, men derimot ein plan som ikkje inneberer  la nestenheile befolkninga dy og ta i fr dei overlevande all form for fridom.

Individuelle rettigheitar vil bli nrast uviktige, og alltid vike under eventuelle behov lokasamfunnet har, som igjen bestemmast av eit styrande organ. Dessutan skal folk tvingast vekk fr dei fleste landomrder, og i staden pakkast inn i menneskelege busetnader, som til dmes menneskeskapte yer. Staten skal alts g styre kvar du skal bu. The Wildlands Project, eit anna program, har fortalt at dei planlegg gjere mesteparten av jorda utilgjengelig for menneske. Politikken til agendaen gr heilt tilbake til 70-talet, men den verkelege starten kom d Bush undertegna p det i verdstoppmtet i Rio de Janeiro i 1992. Dei aller fleste land signerte, Noreg inkludert, sj lista her

Denne planen vil endre livet p jorda radikalt. Utdanningssystemet, energimarkedet, transportsystemet, det statlege systemet, helsevesenet osv. Den vil begrense dine val og dine midlar, nekte deg fridom og fjerne stemme di!

Det er fleire sannsynlege metodar som kan brukast til f gjennomfrt Agenda 2030, deriblant flgjande:

♦ Delphi metoden. Ei gruppe ekspertar svarar p sprreskjema i fleire rundar. Etter kvar runde, gjev ein tilretteleggjar ei anonym oppsummering av ekspertanes prognosar, samt grunnane til at dei gjev sine dommar. Ekspertane oppfordrast til revurdere det dei tidlegare har svart, grunna svara til andre medlemmar av panelet. Det antakast at i lp av denne prosessen vil utval av svar avta, og gruppa vil til slutt ende opp med det "riktige" svaret.
♦Infiltrere gruppar i samfunnet og starte velforeiningar med handplukka ledarar.
♦Sponse frivillige gruppar som gr inn i skular og trenar barn.
Tilby fderale og private tilskot til byprogram som bring vidare dagsorden.
Tillate uregulert innvandring for senkje levestandarden og g tom for lokale ressursar.

Det var ei rein tilfeldigheit som gjorde til at eg fann ut alt dette, og det er heller ikkje s lenge sidan. Eg prver halde meg over snittet oppdatert p kva som skjer rundt i verda, s eg reknar med det er mange som aldri tidlegare hadde hyrt desse planane. Burde ikkje dette vere eit meir diskutert tema? Eg, er som sikkert millionar andre, sterkt i mot ei framtid etter denne agendaen!

Kjeldar: lawfulrebellion.info, democratsagainstunagenda21.com, americanpolicy.org

#agenda2030 #agenda30 #agenda21 #etikk #FN #fremtiden #frihet #menneskerettigheter #kontroll #milj #fakta #skremmende

Blinde Baba Vanga, som sg alt

Det kan hende det er mange som allereie har hyrt om Baba Vanga. Eg gjorde ikkje det fr for nokre dagar sidan. 

Baba Vanga var ei kvinne som vaks opp i byen Petrich, Bulgaria. D Vanga var 12 r gamal vart ho skadd av ein tornado, som frte til at ho mista synet. Etter ho hadde fylt 16 utvikla ho emna til sj framtida. Bullshit tenkjer du kanskje, det tenkte eg g, men eg anbefalar deg lese vidare. Baba Vanga dydde i 1996, og spdommane om kva framtida skulle bringe er direkte skremmande. Eg tenkte ramse opp dei eg finn mest interessante og relevante..

♦ Baba Vanga vart kjent p 1930-talet d hun spdde starten p ein krig.Nyheten om spdommen spreia seg gjennom Bulgaria, og  kong Boris III valde beske ho. Ho frrda  Bulgarias deltakelse i krigen. Politikarane var ikkje einige, men vart med Hitler, som vart beseira. Kongen valde beske ho igjen og fekk fortalt kva dato han kom vil dy og at ho sg eit raud flagg over hans palass. Han dydde den eksakte datoen ho spdde, og eit raud flagg vart heva over Sofia (hovudstaden) hausten 1944 d Bulgaria vart eit sosialistisk land.

♦ Hausten 1952 vart Vanga fengsla av den grunn at ho sa at Stalin snart ville dy. Stalin dydde mars ret etter.

♦ I 1980 sa ho "ved rhundreskiftet, i august 1999 eller 2000, Kursk vil bli dekket med vann, og hele verden vil grte over det. I august 2000 sank ein russisk atomubt i ei "ulykke". Ubten var oppkalla av byen Kursk.

♦ Vanga spdde at den 44. presidenten i USA ville vere African American, imidlertid sa ho g at han ville bli den siste presidenten

♦ I 1989 sa ho flgande  "Horror, horror! The American brethren (brdre) will fall after being attacked by the steel birds The wolves will be howling in a bush (referanse til dverande president George Bush?) and innocent blood will gush.?

♦ Vanga spdde En stor blge vil dekke en stor kyst med folk og landsbyer overalt vil forsvinner under vann. Dette sa ho ville skje i byrjinga av 2000-talet.

♦ Iflge Baba Vanga vil muslimar stryme til Europa i 2010, I r 2016 vil den store islamske krig starte i Syria, og det blir etablert eit Muslimsk kalifatet. Dei vil dei invadere Europa, mange vil angripe innnnfra. Ho varslar at det er i r krigen startar, og at muslimar som ydelegg nasjonane i filler innanfr vil gjere strre skade enn sjlve krigen i mange land. Sverige og Frankrike vil f hardt medfart av Muslimske immigranter.

♦ Flyktningblgja vil  reverseres og europearane vil rmme til fattige land som ikkje er ramme like hardt. Innen ret er omme vil Europa vere ubebueleg pga bruken av forferdelelege vpen, og at ein verken kan dyrke mat eller drike vatnet.

♦ Vanga profeterte at i 2018 vil Kina vere den strste konomiske supermakt i verden, USA vil vere redusert til eit U-land pga krig og konomi. Dette et vil g ei romsonde oppdage ein ny form for energi p Venus.

♦ I 2028 vil menneske fly til Venus i hp om finne nye energiressursar.

♦ I 2130 vil menneske ved hjelp av aliens leve i sivilisasjonar under vatn..

♦ I r 3797 eksisterar det ikkje lenger liv p jorda.Er s mange fleire spdommar eg vil nemne som viktige politiske hendingar, store historiske hendingar, krig med mars, verdas undergong osv. Ho har kome med over 100 spdommar som har stemt, s eg har ikkje kapasitet eller ork til ramse opp fleire. 80-85% av hennar profetiar er oppfylt allereie, d gjenstr det berre sj kva som skjer vidare. Huskar diverre ikkje kor eg har henta all informasjon fr, men mestedels fr http://buzztache.com/predicted/ og http://www.nyhetsspeilet.no/2016/03/baba-vangas-visjoner-gir-hap-om-en-ny-storhetstid-og-en-ny-gylden-aera/

#blind #spdame #synsk #baba #vanga #fremtiden #spdommer #overtro

Lei av spam?

Har du, som meg, gjort tabben gje e-posten din til nettsider, butikkkjedar eller liknande? Om ikkje, kan eg fortelje at resultatet blir at heile innboksen blir full av reklame. Eg oppdaga nyleg ein fantastisk funksjon for f den irritasjonen ute av verda. Godt mulig at dette er basic knowledge, nr det kjem til elektronikk er ikkje eg den mest kompetente. Tenkte uansett eg kunne dele "trikset" med dykk.


1. Det frste du gjer er hgreklikke p e-posten til den sendaren du ikkje nskar fleire mail fr. Av alternativa som d kjem opp, trykkjer du p det nederste "For denne avsenderen".
 


2. D vil dette komme opp. Du vel det nedste alternativet "Slett alle fra..." Dersom du har liten , kan det hende d m bla litt nedover.

3. Til slutt er det berre velje alternativet som eg har gjort ovanfor (eventuelt ein anna om det er nskeleg. Vipps s er du kvitt fleire e-postar fr i det minste ein spamkonto!

#spam #tips

Let du skalken bli liggjande i brdskjrarmaskina?

Var innom rema ein tur i gr for ei lita handlerrunde. I det eg ndde brdsekjsonen mtte dette synet meg.

I maskina var det til saman fleire brd, berre av skalkar folk ikkje har brydd seg med ta med. Menneske har ein tendens til ikkje tenkje. Gjerne stressa etter ein lang dag p jobb, og kanskje ein skrikande unge som dreg deg i buksa. Ein skalk her og ein skalk der, kva gjer vel det? 

Det er berekna at om lag 795 millionar menneske er underernrte, med andre ord fleire enn heile befolkninga i USA, Kanada og EU samanlagt. Svolt og underernring er den definitivt strste helseutfordringa p verdsbasis. Ein strre trussel enn bde HIV/AIDS, malaria og tuberkulose samanlagt.

♦ Jernmangel rammar milliardar av menneske, og hemmar emna til ta til seg kunnskap.

♦ Underskot p vitamin A forrsaker blindhet i ung alder, og kan ogs auke risikoen for dy av diar, meslingar og malaria.

♦ Kring 780 millioner menneske lid av jodmangel. Omtrent 20 millioner barn blir fdt med hjerneskadar fordi mdrene deira ikkje fekk i seg tilstrekkeleg med jod under graviditeten.

♦ Sinkmangel pverkar kroppens emne til vakse i eit normal tempo, hemmar immunforsvaret og forrsaker 800.000 ddsfall blant barn kvart r.


Bilete: vl.no

Det er ikkje mangel p mat i verda. Problemet er det at maten ikkje ver rettferdig delt. I Noreg kastar vi 25 % av all mat som produserast og omsetjast. Den gjennomsnitlege nordmann kastar 46,3 kg matvarer i ret. Norske forbrukarar kastar over 300 00 tonn mat som kunne blitt ete. Mat med ein verdi p fleire titals milliardar kroner! 

Tenk litt p dette neste gong du kastar matrestar, handlar meir enn du veit blir ete eller let skalkane bli liggjande att i brdskjremaskina.

Har henta litt informasjon fr wfp.no, forskning.no og vg.no

#hungersnd #rikdom #kontraster 

Vinn kjempe egg!

Freia har ein konkurranse p gong. Ja, du gjetta riktig. Du kan vinne sjokolade.

Men er det verkeleg verdt det?

Eg reknar med dei fleste har ftt med seg hysteriet om palmeolje. For ein gong skyld er det ein grunn til det.

Palmeolje utvinneast av oljepalmetreet. Det vert hogd ned og brent ned enorme omrder regnskog kvart r for kunne plante disse tre. Srlig i Sraust-Asia er regnskogen svrt trua. Heile 85% av palmeolje kjem derfra. Sjlvsagt har dette store konsekvenser for urfolket, plantar og dyr.Over 80% av dei som lev p under ein dollar per dag er heilt avhengige av regnskogen. 

Nr nye plantasjar vert danna vert det frgjeve sjuke mengdar klimagasser. Denne avskoginginga str faktisk for opptil 15 prosent av verdas klimagassutslipp!

Ei liste over Freia sine produkt som inneheld palmeolje. Dei med sprsmlstegn bak har ikkje Freia nska svare p mengda. Ikkje direkte betryggende etter mi meining.

Eg mtte jo sende inn mitt eiget bidrag. Satsar p storgevinst 😊


Har henta ein del informasjon fr regnskogfondet

#freia #sjokolade #konkurranse #palmeolje #milj #etikk #klimagass #utslipp

Blir Trump president?

Eg har i det siste spekulert litt p ei teori eg las. Teorien gr ut p at Trump aldri kjem til bli president. USA har bevisst satt den mest blste personen dei kunne finne som presidentkandidat og ftt heile verda til tru han kjem til vinne valet. Det vil han imidlertid ikkje gjere, og uansett kven som d blir valt vil dei fleste bli rimelig forngde, noko USA vil tene godt p.

Eg les mykje teoriar om diverse p nettet, og vil sei at s langt verkar dette som ein av dei mest realistiske. Det er so mykje lureri nr det kjem til politikk, at det i grunner lite som ville overraska meg.

Ein ting er i alle fall heilt sikkert; blir Trump president er det ikkje berre krise for USA, men for heile menneskeheten!

 

Spynorsk?

Eg elskar nynorsk! Eg er ufatteleg stolt over kome fr den delen av landet som skriv p eit sprk som har utgongspunkt i norske dialekter, og ikkje dansk. Eg er den typen person som gr s langt at eg prver venne meg til seie "laurdag" og "lyndom", fordi eg synes det er kult. Om det er pga det behovet eg har for skilje meg ut eller fordi nynorsk er s mykje vakrare og meir poetisk enn bokml, veit eg ikkje. Det er i alle fall noko med det som fr meg til smile p innsida, nesten som om eg er litt forelska.


Ta til dmes diktet Den draumen, av Olav H. Hauge. Ikkje ein sjel kan kome til meg og seie at dette diktet hadde vore vakrare p bokml.

Det er den draumen me ber p
at noko vedunderleg skal skje,
at det m skje ?
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at drer skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa ?
at draumen skal opna seg,
at me ein morgonstund skal glida inn
p ein vg me ikkje har visst um.

Nr dette er sagt, kan eg fortsetje med fortelje at eg til ein viss grad forstr kvifor nynorsk vert mobba. Har oppdaga at mange fleire engelske ord blir oversatt til nynorsk enn til bokml. Eg hyrte til dmes for nokre dagar sidan at om du har microsoft og vel nynorsk som sprk, s vil microsoft bli oversatt til "smmjuk". No veit eg ikkje om akkurat dette er sant, men det skulle i grunn ikkje forundra meg. Eg kan g forst at folk synes det er vanskeleg med nynorsk, om sant skal seiast synes ogs eg det. I bokmlsundervisning brukar ein berre dei kjende orda, i motsetnad til nynorsk. Ord som "draugspy", "spunse" og "nebbenose" er bokml. Veit du kva dei tyder?

Debatten om valfritt nynorsk p skulen tenkjer eg ikkje slenge meg p. Samstundes som eg tykkjer det er synd at fleire og fleire vel vekk nynorsk, meiner eg at det viktigaste burde vere at vi forstr kvarandre. S lenge vi gjer det burde ikkje sprket vere viktig. Eg klarar ikkje forst kvifor nokon nskjer velje vekk ein del av kven vi er og kvar vi kjem fr, berre fordi det er litt vanskeleg. Men dette burde vere opp til den enkelte, s for min del er det greit med valfritt nynorsk, s lenge bokml kan veljast vekk g.

Kan fiskeoppdrett hindre hungersnaud?

Eg kom nett over denne reklama p vg.no og vart sitjande mpe ei stund. Eg meinar, er dei serise? Reklamere for at lakseoppdrett p ein eller annan mte kan bidra til hindre hungersnaud, nr realiteten er det heilt motsette? Eg kan byrje med fortelje at norsk oppdrett rlig brukar 1,5 millionar tonn villfisk for produsere 500 000 tonn oppdrettsfisk. Det er meir enn 3kg villfisk per 1kg oppdrettslaks! Det seier seg sjlv at med slike tal vil fiskeoppdrett fre til at det vert mindre mat p ei veksande befolkning. Nringa kan heller ikkje vekse noko srlig meir no pga kor lite brekraftig ho er, d det rett og slett ikkje er nok fisk i havet. 

Laks er heller ikkje tilgjengelig for meir enn ein liten prosent av verdas befolkning. Dei som svelt har ikkje rd til kjpe dyr norsk laks. Eg har bestemt meg for kontakte Forbrukerombudet d eg meinar at denne reklama er spass villedande at den bryt markedsfringslova

Ein annan grunn til avst fr oppdrettsfisk er kor drlige levekr det er for fisken. Enorme mengder fisk p sm omrder frer til sjukdom, smerte og dd for fisken. Det er inga nring som har fleire forsksdyr og dyr som dyr fr slakt enn fiskeoppdrett. Det er g denne nringa som slepp mest mkk og kjemikalier ureinsa ut i naturen, noko som fr konsekvensar for andre artar igjen. I mine auge er fiskeoppdrett direkte dyremishandling.

A grown-up disease

Eg klarar som regel kunne setje meg inn i tankegongen til andre menneske. Sjlv om eg ikkje ndvendigvis er einig, s plar eg kunne forst kvifor dei meinar det dei gjer. Rasistar derimot, forstr eg meg ikkje p. Korleis ein kan tenkje at eit menneske er verdt meir enn eit anna, nei, eg skjnnar det ikkje. Eg synes det er direkte skremmande kor ofte eg kjem i situasjonar der nokon verdt utsett for rasisme. Seinast p fredag opplevde eg at ein fyr begynte rope dei typiske tinga som "dra deg tilbake dit du kjem fr" og "jvla muslim" til ein bartendar her i Frde, grunnen var at han ikkje fekk gratis l (?).

Spesielt p nettet har eg lagt merke til stygge kommentarar retta mot dei med utenlandsk bakgrunn, srlig no etter at innvandringa har auka spass. Folk oppfordrar blant anna om flgje vrt kjre naboland sitt eksempel, og byrje setje fyr p asylmottak. Asylmottak der det bur redde barnefamiliar og einsame mindrerige, som kom til Noreg fordi heimlandet omtrent er bomba vekk. I Sverige er det brent ned bygg for mange millionar kroner fordi ein meiner staten ikkje har rd til huse fleire flyktningar. Korleis kan nokon tenkje at ei slik handling er logisk?Korleis kan ein meine at vi nordmenn har rett til leve i luksus, medan andre verken har pengar, mat eller ein stad bu? Vi sitter her i dei fine husa vre med fulle kjleskap og eit lass med ting vi ikkje treng, og s klagar vi p at vi m bruke litt skattepengar p hjelpe dei som har ingenting. Nei, disse navsnyltarane har ikkje noko her gjere, har eg hyrt mange gongar. Men dei som faktisk nsker bli ein del av det norske samfunnet, finne seg arbeid, betale skatt osv, dei burde vel vere velkomne? Nei,dei kan jo ikkje stjele norske menn sine jobbar!

Eg kan til ein viss grad forst at nordmenn er redde for innvandringa. Vi hyrer heile tida om muslimske terroristar, valdtektsmenn, kvinnemishandlarar, doplangarar og kriminelle elles. Frykta frer til at vi stttar ut muslimane fr samfunnet. Nr ein ikkje har ein sjanse for bli integrert i samfunnet vrt synes ikkje eg det er rart at ein leitar etter andre omgangskretsar, som t.d rusmiljet. Det er slik vi menneske er bygd opp, vi treng hyre til ein stad. Eg har sjlv vore ein del av rusmiljet, om sant skal seiast er eg vel framleis det, og eg vil seie mykje av grunnen til det er nettopp kor lett det var bli ein del av det miljet. I rusmiljet forhndsdmmer ein sjeldan. Hudfarge, religion, meiningar og forutsetnader betyr lite. Om vi hadde klart gjere samfunnet elles like imtekommande, trur eg antal kriminelle ville synke dramatisk, bde blant innvandrarar og etniske nordmenn.

Eg vil oppfordre alle til ha ei open haldning til nye menneske. Det treng ikkje vere meir som skal til.

Magi

Beklager kvaliteten! Eg syntes bileta var s fine at eg ville leggje dei ut likevel. Om nokon skulle lure er dei tekne p Vrlandet.

Feminisme

Feminismen er misforsttt. Fullstendig misforsttt. Folk tenkjer at feminisme handlar om at kvinner er overlegne menn og burde styre verda, medan det eigentleg handlar om det heilt motsette. Ein feminist treng ikkje vere sjlhgtidelig, bitter, prektig og inngrodd av kroppshr. Ein feminist er ein heilt vanleg person som synes at kvinner og menn er verdt like mykje og burde ha dei same rettane. Ein person som bryr seg om rettferd, fridom og likeverd.

Ein feminist vil meine at dersom ein mann og ei kvinne gjer den same jobben i eit firma, s burde dei ogs f den same lna.Ein feminist vil meine at det ikkje ndvendigvis m vere dama i huset som skal vaske, rydde og lage mat. Dersom bde ho og sambuaren er i jobb, burde oppgvene heime fordelast likt. At menn ikkje kan vaske eller lage mat er ei myte.

Ein feminist vil ogs meine at bde kvinner og menn sjlve bestemmer over sin eigen kropp, og at vald og overgrep ikkje er akseptabelt.

I dag vil kanskje ordet feminisme vere eit drleg namn p bevegelsen, eit namn som lett kan mistolkast som ein eller annan dameklubb. D feminismen oppstod derimot var det eit passande namn. I byrjinga av 1800-talet hadde kvinner svrt f juridiske, konomiske og sosiale rettighetar. Det vart skrive nokre bker som omhandla kvinners rettigheitar, og kvinnene vart etter kvart klare over sin lge status i samfunnet. Men det var ikkje fr p slutten av rhundre dei hadde ressursane til starte ein bevegelse, som i 1895 for frste gong fekk betegnelsen feminisme.

Kvinner er per dags dato langt i fr s undertrykte som dei var p 1800-talet. Difor er det no slik at feminismen ikkje berre handlar om kvinners rettigheitar, men ogs menn sine. Personleg synes eg humanisme kunne vore eit passande namn p bevegelsen, men det namnet er allereie i bruk. Det er uansett kvinner som utan tvil er mest undertrykte den dag i dag ogs. Vi ser det kanskje ikkje s godt her i Noreg, for her er det ikkje store forskjellar mellom rettane til kvinner og menn. I andre land og kulturar derimot er det ikkje alltid slik. Det er tusenvis, sikkert millionar, kvinner som er undertrykte rundt om i verda i 2016. Mange kvinner blir valdteke, tvangsgifta og tvungne til gjere som ektemannen seier.

Eg vil ogs understreke at feminisme p ingen mte betyr at alt skal fordelast likt mellom kvinner og menn. Menn er til dmes som regel sterkare enn kvinner, og det er naturleg at dei gjer dei tyngste oppgvene. Feminisme betyr heller ikkje at menn m bli mindre maskuline og kvinner mindre feminine, slik at vi liknar meir p kvarandre. Nei, vi er forskjellige, og det er noko vi m akseptere. Eg nsker ei verd der alle menneske er like viktige, og alle har ei stemme bde heime og i samfunnet dei lev i.

Cannabis

Eg klarar ikkje forst at ikkje fleire ser at ein politikk som endar opp med straffe dei svakaste og minst ressurssterke i samfunnet har feila. I Europa er det fire land som har kriminalisert bruken av Cannabis, og Noreg er alts eit av dei.Cannabis, som dei fleste veit er mykje mindre farlig enn bde alkohol og mange lovlege medisinar, skal straffast med bter og fengsel. Ein plante, som i verste fall kan f deg til tmme kjleskapet, fnise meir og utsette husarbeidet, dersom du rykjer den.

Det er s enormt mange som ryker. Ved legalisere bruken av cannabis, vil ein f s mykje meir kontroll, Vi kan skattelegge det, p same mte som vi har gjort med tobakk og alkohol.Tjue tonn hasj har ein gateverdi p om to milliardarkroner. Det er ikkje lite pengar for ein norsk konomi, som framleis er avhengig av olja, ein ressurs vi ikkje vil kunne lene oss p i framtida. Ved legalisering fr vi samstundes moglegheita til regulerte opningstider, aldersgrensar og viktigast av alt kontroll p kva produktet inneheld.

Det finns s mykje drit p markedet, syntetiske typar hasj, som kan vere direkte livsfarlige. Nulltoleransepolitikken vi har no, meiner eg m ta mykje av skylda for at disse stoffa har vorten s utbredte som dei no er. Vil understreke at syntetisk hasj ikkje er i nrleiken av det same som "vanleg" hasj. Ingen, ikkje eit menneske har omkomme av overdose p naturleg cannabis. Det skumle med syntetisk hasj erat ein aldri kan vite akkurat kva ein kjper, og at effekten vil vere veldig varierende. Det gjer doseringa vanskeleg og overdose mykje meir sannsynlig.

Klart det ikkje er bra for kroppen med hasj. Det vil eg aldri kunne pst.Men det som for meg er klart er at; hasj som vert produsert p ordentlig mte, og brukt av folk som som har den korrekte informasjonen, vil vere mykje tryggareenn hasj kjpt p det illegale markedet, syntetisk eller ikkje.

Det seiast at cannabis er ein inngongsport til hardare stoffar. Ein person som sel hasj vil ofte ogs ha tilgong p andre stoffer, som til dmes kokain og amfetamin, s det kan nok stemme det. Hadde derimot cannabis vore lovleg, hadde ein ikkje trengt oppske slike personar. Ein ungdom som kun ynskjer kjpe litt rev, vil ikkje trenge bli freista av andre, farlegare stoffar.

At Noreg ikkje er klar for legalisering heilt end har eg forsttt. Men kva med dei som ligg p sjukehus, gjerne med enorme smerter, og fler cannabis er den einaste medisinen som kan hjelpe? Er vi verkeleg ikkje klare for lovleg medisinsk cannabis heller? Dei som har angst, depresjon, PTSD, MS, kreft, AIDS, ja lista er lang... kvifor skal vi nekte dei noko som mogleg kan gje dei ein betre kvardag?

KyrkjegardenKvifor vegetarisk?

Eg har levd med eit vegetarisk kosthald i nokre r no, d eg for det meste har valt  ete vegansk. No et eg berre veganmat. For min del har dei fleste respektert at eg har teke dette valet. Det eg i staden har oppdaga er kor utruleg lite folk veit nr det kjem til kva kjtproduksjonen frer til. Det er om lag ingen som kjem med opplysningar om alle dei negative sidene ved dyredrift. 

At vi m bevare regnskogen har det til dmes vore mykje fokus p, korleis vi m kutte ut palmeolja osv. Ikkje misforst meg no, palmeolje er absolutt noko ein br la vere kjpe. Men visste du at om lag halvparten av alle omrda der regnskogen vert hogga ned, skal brukast til beitemark? Dei dyra som skal beite der vil frast opp p blant anna korn og bnner, som kunne vore brukt som mat til menneske. Hadde vi i staden ete den maten beitedyra et, ville vi ikkje trenge beitedyr og beitemark, og d heller ikkje kutte ned i nrleiken av s mykje regnskog som vi gjer i dag. 

For produsere ein kilo kjt brukar vi ti kilo vegetabilsk mat. Dette frar igjen til at vi m importere korn og liknande fr utlandet, som betyr miljskadeleg frakt og uttring av matfattige omrde. Enorme mengder vatn vert ogs brukt i kjtproduksjonen, og d snakkar eg verkeleg om enorme menger! Og her gr vi rundt og lurer p kva vi kan gjere for hindre mat- og vatnmangel..

Her i Noreg frar vi opp, slaktar og et kring 60 millionar dyr kvart r, noko som vil  tilseie kring eit dyr annakvart sekund! Eg m nemne at dette er dyr som gjerne har levd heile sine liv i tronge bur, utan moglegheita til til dmes kommunisere med kvarandre, leike og puste inn frisk luft. Hner som aldri fr strukke ut vengene sine, grisar som stirar i ein betongvegg heile livet og oppdrettsfisk som lev s tett at dei til slutt et kvarandre. Med eit heilt vegetarisk kosthald kan du spare opptil hundre dyreliv berre p eit r.

Det at eit menneske treng kjt for f i seg dei ndvendige nringsstoffa, er ei myte. Vegetarisk mat er rik p vitaminar, mineralar og fiber, og inneheld lite metta feitt og kolesterol i motsetnad til animaliske produkt.  Dette gjer at det er mykje mindre sannsynleg at ein vegetarianar utviklar enkelte krefttypar, hjarte- og karsjukdommar, diabetes eller hgt blodtrykk enn den gjennomsnittlege kjtetar. Mange trur at det er vanskeleg f i seg dei proteinane ein treng som vegetarianar, men det er mange gode vegetabilske proteinkjeldar, som til dmes bnner, linser, kikertar, fullkornsprodukt og soyaprodukt.At det fins mykje god vegetar- og veganmat ein kan lage kan eg personleg garantere. Det fins plenty med lettvinte, gode og ikkje ndvendigvis kjempesunne rettar g! ;)
kunne nyte eit mltid, utan ha drleg samvit med tanke p milj, dyr, rettferdig russursfordeling osv. syns eg gjer til at maten smakar betre. Det er fleire ferdigrettar p markedet, som du kan byrje med om du ikkje veit kva du kan lage sjlv, dessutan ligg det ute oppskrifter p nettet. Eg vil anbefale alle ete vegetariske mltid innimellom. Du vert om ikkje anna ei smaksoppleving rikare.

Les mer i arkivet September 2016 Mars 2016 Februar 2016
+ legg meg til som venn

.

Sk i bloggenFollow
Follow
hits