Cannabis

Eg klarar ikkje å forstå at ikkje fleire ser at ein politikk som endar opp med å straffe dei svakaste og minst ressurssterke i samfunnet har feila. I Europa er det fire land som har kriminalisert bruken av Cannabis, og Noreg er altså eit av dei. Cannabis, som dei fleste veit er mykje mindre farlig enn både alkohol og mange lovlege medisinar, skal straffast med bøter og fengsel. Ein plante, som  i verste fall kan få deg til å tømme kjøleskapet, fnise meir og utsette husarbeidet, dersom du røykjer den.

Det er så enormt mange som røyker. Ved å legalisere bruken av cannabis, vil ein få så mykje meir kontroll, Vi kan skattelegge det, på same måte som vi har gjort med tobakk og alkohol. Tjue tonn hasj har ein gateverdi på om to milliardar kroner. Det er ikkje lite pengar for ein norsk økonomi, som framleis er avhengig av olja, ein ressurs vi ikkje vil kunne lene oss på i framtida. Ved legalisering får vi samstundes moglegheita til regulerte opningstider, aldersgrensar og viktigast av alt kontroll på kva produktet inneheld.

Det finns så mykje drit på markedet, syntetiske typar hasj, som kan vere direkte livsfarlige. Nulltoleransepolitikken vi har no, meiner eg må ta mykje av skylda for at disse stoffa har vorten så utbredte som dei no er. Vil understreke at syntetisk hasj ikkje er i nærleiken av det same som "vanleg" hasj. Ingen, ikkje eit menneske har omkomme av overdose på naturleg cannabis. Det skumle med syntetisk hasj er at ein aldri kan vite akkurat kva ein kjøper, og at effekten vil vere veldig varierende. Det gjer doseringa vanskeleg og overdose mykje meir sannsynlig.

Klart det ikkje er bra for kroppen med hasj. Det vil eg aldri kunne påstå. Men det som for meg er klart er at; hasj som vert produsert på ordentlig måte, og brukt av folk som som har den korrekte informasjonen, vil vere mykje tryggare enn hasj kjøpt på det illegale markedet, syntetisk eller ikkje.

Det seiast at cannabis er ein inngongsport til hardare stoffar. Ein person som sel hasj vil ofte også ha tilgong på andre stoffer, som til dømes kokain og amfetamin, så det kan nok stemme det. Hadde derimot cannabis vore lovleg, hadde ein ikkje trengt å oppsøke slike personar. Ein ungdom som kun ynskjer å kjøpe litt rev, vil ikkje trenge å bli freista av andre, farlegare stoffar.

At Noreg ikkje er klar for legalisering heilt endå har eg forstått. Men kva med dei som ligg på sjukehus, gjerne med enorme smerter, og føler cannabis er den einaste medisinen som kan hjelpe? Er vi verkeleg ikkje klare for lovleg medisinsk cannabis heller? Dei som har  angst, depresjon, PTSD, MS, kreft, AIDS, ja lista er lang... kvifor skal vi nekte dei noko som mogleg kan gje dei ein betre kvardag?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar


Follow
>

.

Søk i bloggenFollow


hits