Blinde Baba Vanga, som såg alt

Det kan hende det er mange som allereie har høyrt om Baba Vanga. Eg gjorde ikkje det før for nokre dagar sidan. 

Baba Vanga var ei kvinne som vaks opp i byen Petrich, Bulgaria. Då Vanga var 12 år gamal vart ho skadd av ein tornado, som førte til at ho mista synet. Etter ho hadde fylt 16 utvikla ho emna til å sjå framtida. Bullshit tenkjer du kanskje, det tenkte eg òg, men eg anbefalar deg å lese vidare. Baba Vanga døydde i 1996, og spådommane om kva framtida skulle bringe er direkte skremmande. Eg tenkte å ramse opp dei eg finn mest interessante og relevante..

♦ Baba Vanga vart kjent på 1930-talet då hun spådde starten på ein krig.Nyheten om spådommen spreia seg gjennom Bulgaria, og  kong Boris III valde å besøke ho. Ho fråråda  Bulgarias deltakelse i krigen. Politikarane var ikkje einige, men vart med Hitler, som vart beseira. Kongen valde å besøke ho igjen og fekk fortalt kva dato han kom vil å døy og at ho såg eit raud flagg over hans palass. Han døydde den eksakte datoen ho spådde, og eit raud flagg vart heva over Sofia (hovudstaden) hausten 1944 då Bulgaria vart eit sosialistisk land.

♦ Hausten 1952 vart Vanga fengsla av den grunn at ho sa at Stalin snart ville døy. Stalin døydde mars året etter.

♦ I 1980 sa ho "ved århundreskiftet, i august 1999 eller 2000, Kursk vil bli dekket med vann, og hele verden vil gråte over det.» I august 2000 sank ein russisk atomubåt i ei "ulykke". Ubåten var oppkalla av byen Kursk.

♦ Vanga spådde at den 44. presidenten i USA ville vere African American, imidlertid sa ho òg at han ville bli den siste presidenten

♦ I 1989 sa ho følgande  "Horror, horror! The American brethren (brødre) will fall after being attacked by the steel birds The wolves will be howling in a bush (referanse til dåverande president George Bush?) and innocent blood will gush.?

♦ Vanga spådde «En stor bølge vil dekke en stor kyst med folk og landsbyer overalt vil forsvinner under vann.» Dette sa ho ville skje i byrjinga av 2000-talet.

♦ Ifølge Baba Vanga vil muslimar strøyme til Europa i 2010, I år 2016 vil den store islamske krig starte i Syria, og det blir etablert eit Muslimsk kalifatet. Dei vil dei invadere Europa, mange vil angripe innnnfra. Ho varslar at det er i år krigen startar, og at muslimar som øydelegg nasjonane i filler innanfrå vil gjere større skade enn sjølve krigen i mange land. Sverige og Frankrike vil få hardt medfart av Muslimske immigranter.

♦ Flyktningbølgja vil  reverseres og europearane vil rømme til fattige land som ikkje er ramme like hardt. Innen året er omme vil Europa vere ubebueleg pga bruken av forferdelelege våpen, og at ein verken kan dyrke mat eller drike vatnet.

♦ Vanga profeterte at i 2018 vil Kina vere den største økonomiske supermakt i verden, USA vil vere redusert til eit U-land pga krig og økonomi. Dette ået vil òg ei romsonde oppdage ein ny form for energi på Venus.

♦ I 2028 vil menneske fly til Venus i håp om å finne nye energiressursar.

♦ I 2130 vil menneske ved hjelp av aliens leve i sivilisasjonar under vatn..

♦ I år 3797 eksisterar det ikkje lenger liv på jorda.Er så mange fleire spådommar eg vil nemne som viktige politiske hendingar, store historiske hendingar, krig med mars, verdas undergong osv. Ho har kome med over 100 spådommar som har stemt, så eg har ikkje kapasitet eller ork til å ramse opp fleire. 80-85% av hennar profetiar er oppfylt allereie, då gjenstår det berre å sjå kva som skjer vidare. Huskar diverre ikkje kor eg har henta all informasjon frå, men mestedels frå http://buzztache.com/predicted/ og http://www.nyhetsspeilet.no/2016/03/baba-vangas-visjoner-gir-hap-om-en-ny-storhetstid-og-en-ny-gylden-aera/

#blind #spådame #synsk #baba #vanga #fremtiden #spådommer #overtro

Én kommentar

evenhovland

11.03.2016 kl.13:07

Spennende lesning, men likevel ganske ekkelt :/ Vil liksom ikke tro på det, men er ganske vanskelig å la være.

Skriv en ny kommentar


Follow
>

.

Søk i bloggenFollow


hits