Agenda 2030

Old news, eg er klar over det, men eg fler framleis at det nesten ikkje er nokon som har hyrt om FNs Agenda 21 (som no har endra namn til Agenda 2030). Agenda 2030 er kort sagt ein handlingsplan angande berekraftig utvikling, som skal gjennomfrast over heile verda. Planen gr ut p at regjeringane i alle land skal ta kontroll over all arealbruk, alle vatn, alle mineralar, alle plantar og dyr, alle produksjonsmidlar, all energi, all byggjing, all utdanning, all informasjon og alle menneska i verda. Ingen beslutningsprosessar vil lenger vere i henda p private grunneigarar. Tanken er at regjeringa vil gjere ein betre jobb dersom dei har all kontrollen.

Mlet med denne berekraftige planen er oppn eit redusert forbruk, sosial likheit og bevaring og restaurering av biologisk mangfald. Noko eg absolutt synes det burde vere ein plan for, ikkje misforst meg, men derimot ein plan som ikkje inneberer  la nestenheile befolkninga dy og ta i fr dei overlevande all form for fridom.

Individuelle rettigheitar vil bli nrast uviktige, og alltid vike under eventuelle behov lokasamfunnet har, som igjen bestemmast av eit styrande organ. Dessutan skal folk tvingast vekk fr dei fleste landomrder, og i staden pakkast inn i menneskelege busetnader, som til dmes menneskeskapte yer. Staten skal alts g styre kvar du skal bu. The Wildlands Project, eit anna program, har fortalt at dei planlegg gjere mesteparten av jorda utilgjengelig for menneske. Politikken til agendaen gr heilt tilbake til 70-talet, men den verkelege starten kom d Bush undertegna p det i verdstoppmtet i Rio de Janeiro i 1992. Dei aller fleste land signerte, Noreg inkludert, sj lista her

Denne planen vil endre livet p jorda radikalt. Utdanningssystemet, energimarkedet, transportsystemet, det statlege systemet, helsevesenet osv. Den vil begrense dine val og dine midlar, nekte deg fridom og fjerne stemme di!

Det er fleire sannsynlege metodar som kan brukast til f gjennomfrt Agenda 2030, deriblant flgjande:

♦ Delphi metoden. Ei gruppe ekspertar svarar p sprreskjema i fleire rundar. Etter kvar runde, gjev ein tilretteleggjar ei anonym oppsummering av ekspertanes prognosar, samt grunnane til at dei gjev sine dommar. Ekspertane oppfordrast til revurdere det dei tidlegare har svart, grunna svara til andre medlemmar av panelet. Det antakast at i lp av denne prosessen vil utval av svar avta, og gruppa vil til slutt ende opp med det "riktige" svaret.
♦Infiltrere gruppar i samfunnet og starte velforeiningar med handplukka ledarar.
♦Sponse frivillige gruppar som gr inn i skular og trenar barn.
Tilby fderale og private tilskot til byprogram som bring vidare dagsorden.
Tillate uregulert innvandring for senkje levestandarden og g tom for lokale ressursar.

Det var ei rein tilfeldigheit som gjorde til at eg fann ut alt dette, og det er heller ikkje s lenge sidan. Eg prver halde meg over snittet oppdatert p kva som skjer rundt i verda, s eg reknar med det er mange som aldri tidlegare hadde hyrt desse planane. Burde ikkje dette vere eit meir diskutert tema? Eg, er som sikkert millionar andre, sterkt i mot ei framtid etter denne agendaen!

Kjeldar: lawfulrebellion.info, democratsagainstunagenda21.com, americanpolicy.org

#agenda2030 #agenda30 #agenda21 #etikk #FN #fremtiden #frihet #menneskerettigheter #kontroll #milj #fakta #skremmende

n kommentar

Elena

14.03.2016 kl.19:40

Viktig tema!

Skriv en ny kommentar


Follow
>

.

Sk i bloggenFollow


hits