Har legemiddelindustrien drept titals legar fordi dei fann ein kur mot kreft?

Året er 2015, og i laup av to månedar vert ni legar frå omlag same området funnen omkomne. 5 av dei er drepne, og det er mykje som ikkje stemmer angåande dei "naturlege" dødsfalla. Blant anna konkluderte dei med at ein av legane, som vart funnen i ei elv med skuddsår i brystet hadde teke sjølvmord. Fram til dagens dato har eg ikkje tal på kor legar i det aktuelle området til som har døydd. Det er etter det som er opplyst tre forskjellige datoar innan ein månad der to legar døydde same dagen. 

Alle legane, utanom ein, arbeidde med osteopati og dei var medlemmar av det holistiske samfunnet. Dei knyttast saman med synet på alternativ medisin og skepsis til vaksineprogram, men fremst av alt forskning på GcMAF. Nesten alle dei døde legane praktiserte og forska mykje på nettopp dette, særleg Dr. Bradstreet og Dr. Gonzales. GcMAF er etter det eg har forstått eit protein som aktiverar markofagar. Makrofaga (ei type kvite blodceller) et bakteriar, døyde celler og andre partikler. Makrofagene kan òg ødeleggje virusinfiserte celler,kroppsfremjande celler og i nokre tilfell òg kreftceller. 


Dr. Bradstreet

Dr. Bradstreet hadde svært gode resultat ved bruk av GcMAF i bahandling av autisme, med 85% responsrate! 15% av dei autistiske pasientane han hadde vart heilt kurert og symptomfrie. I det medisinske miljøet ansjåast det som umogeleg. 

Problemet med å kurere kreft ved hjelp av GcMAF er at kreftceller produserar nagalase, som er eit enzym som blokkerar kroppen sin produksjon av nettopp GcMAF. Bradstreet og han sine kollegaar meinte å ha oppdaga at nagalase med vilje blir tilfør kroppen utanifrå, blant anna gjennom vaksiner. Dei har undersøkt nyfødte, som ikkje hadde nagalase, før dei seinare vart introdusert gjennom vaksinering. 

Tidsplan for mistenksame dødsfall blant legar i floridaområdet

♦19 juni 2015 Dr. Bradstreet vart funnen med eit skotsår i brystet i en elv. Dødsfallet vart nesten med ein gong stadfesta som eit sjølvmord. Same dag i Mexico, vart tre legar, som har reist til State Capital for å levere nokre papir, meldt sakna. Myndigheitane seier dei fant lika, men familiane til dei drepne synes ikkje kroppane liknar deira familiemedlemmar, og krev mer bevis og testing. 

♦21 juni 2015 Dei to kiropraktorane Dr. Baron Holt og Dr.Bruce Hendendal vert funnen døde på østkysten av Florida. Det er framleis ikkje oppført nokon dødsårsak for nokon av dei. Dr. Holt budde i North Carolina, staten der Bradstreet (ovanfor) vart funnen to dagar før. Dr. Holt døydde på besøk i Jacksonvill, Florida

♦29. juni 2015 Theresa Sievers, MD vart funnen drepen, angivelig av ein hammar, i sin heim. Myndigheitene har konkludert med at drapet ikkje var tilfeldig og det var ingen teikn til innbrot. To personar er arrestert mistenkt for drapet. Ein er ein barndomsven av ektemannen til Theresa som nylig var komen til Florida, den andre arresterte kalla seg "Hammer" på facebook. Politiet har ikkje kome ut med andre "bevis" enn det.
Same dag forsvann Jeffrey Whiteside, MD. Han var ein pulmonologist, altså ein spesialist innan lungesjukdom.Han var godt kjent for sine vellykka behnadlingar for lungekreft. Jeffrey gjekk seg ein tur under ein familietur i Door County, Wisconsin, sidan har ingen sett han. Ikkje ein fnugg av bevis er funne.

♦3 juli 2015 Patrick Fitzpatrick, MD vert meld sakna. Han var på ved frå North Dakota til Montana, og traileren hans vert funnen i kanten av vegen, Han derimot er ikkje enno funnen.

♦10. juli 2015 Lisa Riley, ein osteopat, ver funnen heime skoten i hovudet.

♦19. Juli 2015 Dr. Ron Schwartz ver funnen skoten og drept i huset sitt på østkysten av Florida. Schwartz var forøvring gynekolog.

♦21. Juli 2015 Dr. Nicholas Gonzales døyr plutselig. Hjarteinfarkt vert påstått, men obduksjonen det ikkje, nye testar ventast. Han har uttalt i fleire intervju, også like før han døydde, at han trudde Big Pharma nok ønska han påkøyrt av ein buss og plutselig døy. Same dag vert Dr. Abdul Karim, ein fritalande holistisk tannlege funnet død i vegkanten. Hjarteinfarkt vart også påstått i dette tilfellet.

♦23. juli 2015 Liket til Jeffrey Whiteside vert funnen med ein .22 kaliber pistol i nærleiken. 

♦12. august 2015  Osteopat Mary Bovier vert funnen drept i sitt hus i Pennsylvania.

♦16. september 2015 Bestseljande forfattar Mitch Gaynor, MD blir funnen i sin heim. Blir raskt kalla sjølvmord av den lokale sheriffen.

♦11. oktober 2015 Dr. Marie Paas blir funnen død av eit påstått sjølvmord.

♦29. oktober 2015 Jerome E. Block fell til døden frå Central Park west Apartment.

♦25 . januar 2016 Den holistiske legen Rod Floyd ver funnen død i sin heim i Florida.

♦1. februar 2016 Sjukepleiaren Paige Adams vert funnen død i sin heim, som dei alle fleste på denne lista godt kjend i det holistiske samfunnet. Ho jobba mange år tett saman med Bradstreet, som var den første som vart funnen drepen.

GcMAF kan ikkje berre i teorien kurere kreft, men også MS, herpes, Parkinson's syndrom, tuberkulose, fibromyalgi, AIDS, Dengue-feber, malaria, lungebetennelse, psoriasis, luftveisinfeksjonar, Crohns sykdom, Type 1 og 1,5 diabetes, for å nemne nokre få. Tenk for eit tap for legemiddelindustrien om det kom ein kur!

Det er i alle fall heilt tydeleg at mange av desse dødsfalla heng saman. Eg bit meg spesielt merke i det faktum at ein av dei drepne faktisk sa han trudde Big Pharma ville sjå han døy. Tenk om nagalase vert tilført mennesket bevisst av legemiddelindustrien, slik at vi vil trenge deira medisinar om vi vert sjuke. Om det verkeleg er sånn at personar innan legemiddelindustrien drep og let folk døy og lide av sjukdommar unødvendig, fordi dei ikkje vil tene like mange milliardar, har eg verkeleg mista all tru på menneskeheten...

Kjeldar: nyhetsspeilet.no, apenbart.com, pharmakills.st, healthnutnews.comnaturalmentor.com

 #drap #legemiddel #vaksinasjon #legemiddelindustrien #kreft #kreftkur #GcMAF 

2 kommentarer

osunniva

17.03.2016 kl.16:22

Dette er noko eg også har tenkt mykje på. Eg finn det veldig underleg at, med all den forskninga og alle dei midlane, så fins det framleis ingen kur mot f eks kreft. Men dette er igrunn kjempeskummelt... :( Godt innlegg! Bra det blir fokus på det.

Kari

17.03.2016 kl.22:46

Nesten som i Mission Impossible!! Skape ein sjukdom for so å selge "motgifta"! :( Ein frisk pasient er ein dårleg kjøpar, seier Juan.

Skriv en ny kommentar


Follow
>

.

Søk i bloggenFollow


hits