Har legemiddelindustrien drept titals legar fordi dei fann ein kur mot kreft?

ret er 2015, og i laup av to mnedar vert ni legar fr omlag same omrdet funnen omkomne. 5 av dei er drepne, og det er mykje som ikkje stemmer angande dei "naturlege" ddsfalla. Blant anna konkluderte dei med at ein av legane, som vart funnen i ei elv med skuddsr i brystet hadde teke sjlvmord. Fram til dagens dato har eg ikkje tal p kor legar i det aktuelle omrdet til som har dydd. Det er etter det som er opplyst tre forskjellige datoar innan ein mnad der to legar dydde same dagen. 

Alle legane, utanom ein, arbeidde med osteopati og dei var medlemmar av det holistiske samfunnet. Dei knyttast saman med synet p alternativ medisin og skepsis til vaksineprogram, men fremst av alt forskning p GcMAF. Nesten alle dei dde legane praktiserte og forska mykje p nettopp dette, srleg Dr. Bradstreet og Dr. Gonzales. GcMAF er etter det eg har forsttt eit protein som aktiverar markofagar. Makrofaga (ei type kvite blodceller) et bakteriar, dyde celler og andre partikler. Makrofagene kan g deleggje virusinfiserte celler,kroppsfremjande celler og i nokre tilfell g kreftceller. 


Dr. Bradstreet

Dr. Bradstreet hadde svrt gode resultat ved bruk av GcMAF i bahandling av autisme, med 85% responsrate! 15% av dei autistiske pasientane han hadde vart heilt kurert og symptomfrie. I det medisinske miljet ansjast det som umogeleg. 

Problemet med kurere kreft ved hjelp av GcMAF er at kreftceller produserar nagalase, som er eit enzym som blokkerar kroppen sin produksjon av nettopp GcMAF. Bradstreet og han sine kollegaar meinte ha oppdaga at nagalase med vilje blir tilfr kroppen utanifr, blant anna gjennom vaksiner. Dei har underskt nyfdte, som ikkje hadde nagalase, fr dei seinare vart introdusert gjennom vaksinering. 

Tidsplan for mistenksame ddsfall blant legar i floridaomrdet

♦19 juni 2015 Dr. Bradstreet vart funnen med eit skotsr i brystet i en elv. Ddsfallet vart nesten med ein gong stadfesta som eit sjlvmord. Same dag i Mexico, vart tre legar, som har reist til State Capital for levere nokre papir, meldt sakna. Myndigheitane seier dei fant lika, men familiane til dei drepne synes ikkje kroppane liknar deira familiemedlemmar, og krev mer bevis og testing. 

♦21 juni 2015 Dei to kiropraktorane Dr. Baron Holt og Dr.Bruce Hendendal vert funnen dde p stkysten av Florida. Det er framleis ikkje oppfrt nokon ddsrsak for nokon av dei. Dr. Holt budde i North Carolina, staten der Bradstreet (ovanfor) vart funnen to dagar fr. Dr. Holt dydde p besk i Jacksonvill, Florida

♦29. juni 2015 Theresa Sievers, MD vart funnen drepen, angivelig av ein hammar, i sin heim. Myndigheitene har konkludert med at drapet ikkje var tilfeldig og det var ingen teikn til innbrot. To personar er arrestert mistenkt for drapet. Ein er ein barndomsven av ektemannen til Theresa som nylig var komen til Florida, den andre arresterte kalla seg "Hammer" p facebook. Politiet har ikkje kome ut med andre "bevis" enn det.
Same dag forsvann Jeffrey Whiteside, MD. Han var ein pulmonologist, alts ein spesialist innan lungesjukdom.Han var godt kjent for sine vellykka behnadlingar for lungekreft. Jeffrey gjekk seg ein tur under ein familietur i Door County, Wisconsin, sidan har ingen sett han. Ikkje ein fnugg av bevis er funne.

♦3 juli 2015 Patrick Fitzpatrick, MD vert meld sakna. Han var p ved fr North Dakota til Montana, og traileren hans vert funnen i kanten av vegen, Han derimot er ikkje enno funnen.

♦10. juli 2015 Lisa Riley, ein osteopat, ver funnen heime skoten i hovudet.

♦19. Juli 2015 Dr. Ron Schwartz ver funnen skoten og drept i huset sitt p stkysten av Florida. Schwartz var forvring gynekolog.

♦21. Juli 2015 Dr. Nicholas Gonzales dyr plutselig. Hjarteinfarkt vert psttt, men obduksjonen det ikkje, nye testar ventast. Han har uttalt i fleire intervju, ogs like fr han dydde, at han trudde Big Pharma nok nska han pkyrt av ein buss og plutselig dy. Same dag vert Dr. Abdul Karim, ein fritalande holistisk tannlege funnet dd i vegkanten. Hjarteinfarkt vart ogs psttt i dette tilfellet.

♦23. juli 2015 Liket til Jeffrey Whiteside vert funnen med ein .22 kaliber pistol i nrleiken. 

♦12. august 2015  Osteopat Mary Bovier vert funnen drept i sitt hus i Pennsylvania.

♦16. september 2015 Bestseljande forfattar Mitch Gaynor, MD blir funnen i sin heim. Blir raskt kalla sjlvmord av den lokale sheriffen.

♦11. oktober 2015 Dr. Marie Paas blir funnen dd av eit psttt sjlvmord.

♦29. oktober 2015 Jerome E. Block fell til dden fr Central Park west Apartment.

♦25 . januar 2016 Den holistiske legen Rod Floyd ver funnen dd i sin heim i Florida.

♦1. februar 2016 Sjukepleiaren Paige Adams vert funnen dd i sin heim, som dei alle fleste p denne lista godt kjend i det holistiske samfunnet. Ho jobba mange r tett saman med Bradstreet, som var den frste som vart funnen drepen.

GcMAF kan ikkje berre i teorien kurere kreft, men ogs MS, herpes, Parkinson's syndrom, tuberkulose, fibromyalgi, AIDS, Dengue-feber, malaria, lungebetennelse, psoriasis, luftveisinfeksjonar, Crohns sykdom, Type 1 og 1,5 diabetes, for nemne nokre f. Tenk for eit tap for legemiddelindustrien om det kom ein kur!

Det er i alle fall heilt tydeleg at mange av desse ddsfalla heng saman. Eg bit meg spesielt merke i det faktum at ein av dei drepne faktisk sa han trudde Big Pharma ville sj han dy. Tenk om nagalase vert tilfrt mennesket bevisst av legemiddelindustrien, slik at vi vil trenge deira medisinar om vi vert sjuke. Om det verkeleg er snn at personar innan legemiddelindustrien drep og let folk dy og lide av sjukdommar undvendig, fordi dei ikkje vil tene like mange milliardar, har eg verkeleg mista all tru p menneskeheten...

Kjeldar: nyhetsspeilet.no, apenbart.com, pharmakills.st, healthnutnews.comnaturalmentor.com

 #drap #legemiddel #vaksinasjon #legemiddelindustrien #kreft #kreftkur #GcMAF 

Les mer i arkivet Mars 2016 Februar 2016 Januar 2016
+ legg meg til som venn


.

Sk i bloggenFollow

Follow
hits