Spynorsk?

Eg elskar nynorsk! Eg er ufatteleg stolt over å kome frå den delen av landet som skriv på eit språk som har utgongspunkt i norske dialekter, og ikkje dansk. Eg er den typen person som går så langt at eg prøver å venne meg til å seie "laurdag" og "løyndom", fordi eg synes det er kult. Om det er pga det behovet eg har for å skilje meg ut eller fordi nynorsk er så mykje vakrare og meir poetisk enn bokmål, veit eg ikkje. Det er i alle fall noko med det som får meg til å smile på innsida, nesten som om eg er litt forelska.


Ta til dømes diktet Den draumen, av Olav H. Hauge. Ikkje ein sjel kan kome til meg og seie at dette diktet hadde vore vakrare på bokmål.

Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje ? 
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa ?
at draumen skal opna seg,
at me ein morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

Når dette er sagt, kan eg fortsetje med å fortelje at eg til ein viss grad forstår kvifor nynorsk vert mobba. Har oppdaga at mange fleire engelske ord blir oversatt til nynorsk enn til bokmål. Eg høyrte til dømes for nokre dagar sidan at om du har microsoft og vel nynorsk som språk, så vil microsoft bli oversatt til "småmjuk". No veit eg ikkje om akkurat dette er sant, men det skulle i grunn ikkje forundra meg. Eg kan òg forstå at folk synes det er vanskeleg med nynorsk, om sant skal seiast synes også eg det.  I bokmålsundervisning brukar ein berre dei kjende orda, i motsetnad til nynorsk. Ord som "draugspy", "spunse" og "nebbenose" er bokmål. Veit du kva dei tyder?

Debatten om valfritt nynorsk på skulen tenkjer eg ikkje å slenge meg på. Samstundes som eg tykkjer det er synd at fleire og fleire vel vekk nynorsk, meiner eg at det viktigaste burde vere at vi forstår kvarandre. Så lenge vi gjer det burde ikkje språket vere viktig. Eg klarar ikkje å forstå kvifor nokon ønskjer å velje vekk ein del av kven vi er og kvar vi kjem frå, berre fordi det er litt vanskeleg. Men dette burde vere opp til den enkelte, så for min del er det greit med valfritt nynorsk, så lenge bokmål kan veljast vekk òg. 

Kan fiskeoppdrett hindre hungersnaud?

Eg kom nett over denne reklama på vg.no og vart sitjande å måpe ei stund. Eg meinar, er dei seriøse? Reklamere for at lakseoppdrett på ein eller annan måte kan bidra til å hindre hungersnaud, når realiteten er det heilt motsette? Eg kan byrje med å fortelje at norsk oppdrett årlig brukar 1,5 millionar tonn villfisk for å produsere 500 000 tonn oppdrettsfisk. Det er meir enn 3kg villfisk per 1kg oppdrettslaks! Det seier seg sjølv at med slike tal vil fiskeoppdrett føre til at det vert mindre mat på ei veksande befolkning. Næringa kan heller ikkje vekse noko særlig meir no pga kor lite bærekraftig ho er, då det rett og slett ikkje er nok fisk i havet. 

Laks er heller ikkje tilgjengelig for meir enn ein liten prosent av verdas befolkning. Dei som svelt har ikkje råd til å kjøpe dyr norsk laks. Eg har bestemt meg for å kontakte Forbrukerombudet då eg meinar at denne reklama er såpass villedande at den bryt markedsføringslova

Ein annan grunn til å avstå frå oppdrettsfisk er kor dårlige levekår det er for fisken. Enorme mengder fisk på små områder fører til sjukdom, smerte og død for fisken. Det er inga næring som har fleire forsøksdyr og dyr som døyr før slakt enn fiskeoppdrett. Det er ôg denne næringa som slepp mest møkk og kjemikalier ureinsa ut i naturen, noko som får konsekvensar for andre artar igjen. I mine auge er fiskeoppdrett direkte dyremishandling.

Les mer i arkivet » September 2016 » Mars 2016 » Februar 2016
+ legg meg til som venn


.

Søk i bloggenFollow

Follow
hits