GMO - veit du eigentleg kva du et?

Huskar de den klona sauen Dolly? Ho auka forskninga angande kloning betrakteleg, inkuldert kloning av menneske. Dei siste ra er kloning av dyr blitt vanleg praksis i enkelte land, blant anna Japan og USA. Mus, kalvar, ei ape og fem grisungar er bekrefta klona. Mon tru kor lenge det tek fr menneske str for tur. Teknologien er der allereie. Bde ein amerikansk lege og ein srkoreansk forskar har klart opprette eit menneskeleg embryo, som dei sjlvsagt har sagt dei har ydelagt. Kven veit, kanskje eksisterar det allereie menneskelege klonar?


wikia.com

Genmanipulert mat vert skapt med same metode som ved kloning. Forskarar overfrer enkle eller sm grupper med genar til avlingar, frukt, dyr, mikroorganismar, grnsaker og liknande slik at dei utveklar nye og meir egna eigenskapar.  Betre smak, raskare modningsprosess, auka motstand mot insekt til dmes. Eg vil kalle innsetjing av framande genar i mat vi et veldig risikabelt, med tanke p konsekvensar vi end ikkje veit om. Eg trur det er farlig tukle s mykje med naturen som vi gjer den dag i dag.

Det har komt mykje kritikk p den uregulerte oppfringa av kva GMO vil seie for milj, helse og konomisk risiko. Dei genmanipulerte organismane sine effektar drep gunstige insekt og viktig innhald i jorda. Dessutan er over 80% av all GMO som dyrkast tolerant mot ugrasmiddel. Ein toleranse GMO avlingar har overfrt til ugras og smkryp, som no berre kan drepast av veldig giftige stoff, som 2,4D. 2,4D var er ein av ingrediensane i Agent Orange (eit kraftig kjemisk vpen, som vart brukt av USA under vietnamkrigen). Disse giftstoffa er ikkje mogleg innhente att nr dei frst er sleppt ut i naturen. Langsiktige konsekvensar er som eg tidlegare skreiv ikkje kjende, men store mengder gift i lufta, som ikkje kan forsvinne. Eg reknar med det blir konsekvensar ja. Helserisikoar som mellom anna nye allergiar, antibiotikaresistens,ernringsmessige utfordringar, problemar med reproduksjon og kreft eksisterar. konomisk er det nok bndene som tapar mest, grunna lgare prisar, forureining, og monopolisering grunna GMO patentbeskytting.


sustainablepulse.com

Dei aller fleste utvikla land anser at GMO ikkje er trygt. I meir enn 60 land, inkludert alle landa i EU, er det betydelege restriksjoner eller forbod mot produksjon og sal av GMO. Du genmanipulert mat i norske butikkhyller, men i flgje lova skal desse vere godt merka. Er forvrig alltid lurt sjekke innhaldsfortekningane p matvare ein kjper. Vil til slutt anbefale dokumentaren GMO OMG, som ligg p netflix.

Kjeldar: nongmoproject.org, www.utviklingsfondet.no, cagreens.orgforskning.no

#GMO #kloning #helse #mat #risiko #forskning #genmodifisert #forurensing

Les mer i arkivet Mars 2016 Februar 2016 Januar 2016
+ legg meg til som venn


.

Sk i bloggenFollow

Follow
hits