Heroin p resept

250. Merk deg talet. Dette er eit omtrentleg tal p kor mange som dyr kvart r av ei overdose i Noreg. 4/5 av desse overdosane er grunna opiatinntak, d hovudsakleg heroin. Noreg er har eit av landa i Europa med flest overdoseddsfall. Vi er g eit av dei landa i Europa med den strengaste lovgjevinga. For meg er samanhengen heilt klar. Narkotikapolitikken vi har no verkar ikkje. Utrulig nok hjelp det ikkje sttte ut og kriminalisere dei svakaste i samfunnet.


ndla.no

Debatten om innfre heroin p resept til dei tyngste rusmisbrukarane har vore ei stund no. Sveits innfrte heroin p resept i 1994. Gjett kor mange som har dydd av overdose medan dei har vore i det programmet? Ingen. Ein heroinavhengig vil f tak i heroin uansett, anten det er p eit apotek eller eit gatehjrne. P gata kan ein aldri vite kor reint stoffet er, kva det er blanda med osv, og ein blir ndt til prve seg fram sjlv. Klart det er mykje lettare overdosere d, enn om personen visste kva han hadde med gjere. Det er enkel logikk.

Eg skjnar skeptikarane godt. Det blir som seie ja til djevelen sjlv. Men om det kan redde menneskeliv, er det ikkje verdt gje eit forsk? M presisere at det vil vere snakk om eit veldig lite tal personar som vil f denne resepten. Personar der alle andre alternativ allereie er prvd. Dei personane som no er gitt opp av alt og alle. Dei som gr rundt og ventar p dy, uten nokon form for hp eller framtidsutsikter. 


Aurich Lawson / Thinkstock

Kjeldar: dagbladet.no statistikk.sirus.no

Vil til slutt, sidan eg allereie er inne p temaet narkotikapolitikk, oppfordre alle som er for ein meir human narkotikapolitikk p verdsbasis til skrive under p FHN sine anbefalingar for Noregs bidrag til FNs spesialsesjon om narkotika i New York i april. HER er link til nettsida.

#heroin #resept #narkotikapolitikk 

Agenda 2030

Old news, eg er klar over det, men eg fler framleis at det nesten ikkje er nokon som har hyrt om FNs Agenda 21 (som no har endra namn til Agenda 2030). Agenda 2030 er kort sagt ein handlingsplan angande berekraftig utvikling, som skal gjennomfrast over heile verda. Planen gr ut p at regjeringane i alle land skal ta kontroll over all arealbruk, alle vatn, alle mineralar, alle plantar og dyr, alle produksjonsmidlar, all energi, all byggjing, all utdanning, all informasjon og alle menneska i verda. Ingen beslutningsprosessar vil lenger vere i henda p private grunneigarar. Tanken er at regjeringa vil gjere ein betre jobb dersom dei har all kontrollen.

Mlet med denne berekraftige planen er oppn eit redusert forbruk, sosial likheit og bevaring og restaurering av biologisk mangfald. Noko eg absolutt synes det burde vere ein plan for, ikkje misforst meg, men derimot ein plan som ikkje inneberer  la nestenheile befolkninga dy og ta i fr dei overlevande all form for fridom.

Individuelle rettigheitar vil bli nrast uviktige, og alltid vike under eventuelle behov lokasamfunnet har, som igjen bestemmast av eit styrande organ. Dessutan skal folk tvingast vekk fr dei fleste landomrder, og i staden pakkast inn i menneskelege busetnader, som til dmes menneskeskapte yer. Staten skal alts g styre kvar du skal bu. The Wildlands Project, eit anna program, har fortalt at dei planlegg gjere mesteparten av jorda utilgjengelig for menneske. Politikken til agendaen gr heilt tilbake til 70-talet, men den verkelege starten kom d Bush undertegna p det i verdstoppmtet i Rio de Janeiro i 1992. Dei aller fleste land signerte, Noreg inkludert, sj lista her

Denne planen vil endre livet p jorda radikalt. Utdanningssystemet, energimarkedet, transportsystemet, det statlege systemet, helsevesenet osv. Den vil begrense dine val og dine midlar, nekte deg fridom og fjerne stemme di!

Det er fleire sannsynlege metodar som kan brukast til f gjennomfrt Agenda 2030, deriblant flgjande:

♦ Delphi metoden. Ei gruppe ekspertar svarar p sprreskjema i fleire rundar. Etter kvar runde, gjev ein tilretteleggjar ei anonym oppsummering av ekspertanes prognosar, samt grunnane til at dei gjev sine dommar. Ekspertane oppfordrast til revurdere det dei tidlegare har svart, grunna svara til andre medlemmar av panelet. Det antakast at i lp av denne prosessen vil utval av svar avta, og gruppa vil til slutt ende opp med det "riktige" svaret.
♦Infiltrere gruppar i samfunnet og starte velforeiningar med handplukka ledarar.
♦Sponse frivillige gruppar som gr inn i skular og trenar barn.
Tilby fderale og private tilskot til byprogram som bring vidare dagsorden.
Tillate uregulert innvandring for senkje levestandarden og g tom for lokale ressursar.

Det var ei rein tilfeldigheit som gjorde til at eg fann ut alt dette, og det er heller ikkje s lenge sidan. Eg prver halde meg over snittet oppdatert p kva som skjer rundt i verda, s eg reknar med det er mange som aldri tidlegare hadde hyrt desse planane. Burde ikkje dette vere eit meir diskutert tema? Eg, er som sikkert millionar andre, sterkt i mot ei framtid etter denne agendaen!

Kjeldar: lawfulrebellion.info, democratsagainstunagenda21.com, americanpolicy.org

#agenda2030 #agenda30 #agenda21 #etikk #FN #fremtiden #frihet #menneskerettigheter #kontroll #milj #fakta #skremmende

Vinn kjempe egg!

Freia har ein konkurranse p gong. Ja, du gjetta riktig. Du kan vinne sjokolade.

Men er det verkeleg verdt det?

Eg reknar med dei fleste har ftt med seg hysteriet om palmeolje. For ein gong skyld er det ein grunn til det.

Palmeolje utvinneast av oljepalmetreet. Det vert hogd ned og brent ned enorme omrder regnskog kvart r for kunne plante disse tre. Srlig i Sraust-Asia er regnskogen svrt trua. Heile 85% av palmeolje kjem derfra. Sjlvsagt har dette store konsekvenser for urfolket, plantar og dyr.Over 80% av dei som lev p under ein dollar per dag er heilt avhengige av regnskogen. 

Nr nye plantasjar vert danna vert det frgjeve sjuke mengdar klimagasser. Denne avskoginginga str faktisk for opptil 15 prosent av verdas klimagassutslipp!

Ei liste over Freia sine produkt som inneheld palmeolje. Dei med sprsmlstegn bak har ikkje Freia nska svare p mengda. Ikkje direkte betryggende etter mi meining.

Eg mtte jo sende inn mitt eiget bidrag. Satsar p storgevinst 😊


Har henta ein del informasjon fr regnskogfondet

#freia #sjokolade #konkurranse #palmeolje #milj #etikk #klimagass #utslipp

Spynorsk?

Eg elskar nynorsk! Eg er ufatteleg stolt over kome fr den delen av landet som skriv p eit sprk som har utgongspunkt i norske dialekter, og ikkje dansk. Eg er den typen person som gr s langt at eg prver venne meg til seie "laurdag" og "lyndom", fordi eg synes det er kult. Om det er pga det behovet eg har for skilje meg ut eller fordi nynorsk er s mykje vakrare og meir poetisk enn bokml, veit eg ikkje. Det er i alle fall noko med det som fr meg til smile p innsida, nesten som om eg er litt forelska.


Ta til dmes diktet Den draumen, av Olav H. Hauge. Ikkje ein sjel kan kome til meg og seie at dette diktet hadde vore vakrare p bokml.

Det er den draumen me ber p
at noko vedunderleg skal skje,
at det m skje ?
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at drer skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa ?
at draumen skal opna seg,
at me ein morgonstund skal glida inn
p ein vg me ikkje har visst um.

Nr dette er sagt, kan eg fortsetje med fortelje at eg til ein viss grad forstr kvifor nynorsk vert mobba. Har oppdaga at mange fleire engelske ord blir oversatt til nynorsk enn til bokml. Eg hyrte til dmes for nokre dagar sidan at om du har microsoft og vel nynorsk som sprk, s vil microsoft bli oversatt til "smmjuk". No veit eg ikkje om akkurat dette er sant, men det skulle i grunn ikkje forundra meg. Eg kan g forst at folk synes det er vanskeleg med nynorsk, om sant skal seiast synes ogs eg det. I bokmlsundervisning brukar ein berre dei kjende orda, i motsetnad til nynorsk. Ord som "draugspy", "spunse" og "nebbenose" er bokml. Veit du kva dei tyder?

Debatten om valfritt nynorsk p skulen tenkjer eg ikkje slenge meg p. Samstundes som eg tykkjer det er synd at fleire og fleire vel vekk nynorsk, meiner eg at det viktigaste burde vere at vi forstr kvarandre. S lenge vi gjer det burde ikkje sprket vere viktig. Eg klarar ikkje forst kvifor nokon nskjer velje vekk ein del av kven vi er og kvar vi kjem fr, berre fordi det er litt vanskeleg. Men dette burde vere opp til den enkelte, s for min del er det greit med valfritt nynorsk, s lenge bokml kan veljast vekk g.

Kan fiskeoppdrett hindre hungersnaud?

Eg kom nett over denne reklama p vg.no og vart sitjande mpe ei stund. Eg meinar, er dei serise? Reklamere for at lakseoppdrett p ein eller annan mte kan bidra til hindre hungersnaud, nr realiteten er det heilt motsette? Eg kan byrje med fortelje at norsk oppdrett rlig brukar 1,5 millionar tonn villfisk for produsere 500 000 tonn oppdrettsfisk. Det er meir enn 3kg villfisk per 1kg oppdrettslaks! Det seier seg sjlv at med slike tal vil fiskeoppdrett fre til at det vert mindre mat p ei veksande befolkning. Nringa kan heller ikkje vekse noko srlig meir no pga kor lite brekraftig ho er, d det rett og slett ikkje er nok fisk i havet. 

Laks er heller ikkje tilgjengelig for meir enn ein liten prosent av verdas befolkning. Dei som svelt har ikkje rd til kjpe dyr norsk laks. Eg har bestemt meg for kontakte Forbrukerombudet d eg meinar at denne reklama er spass villedande at den bryt markedsfringslova

Ein annan grunn til avst fr oppdrettsfisk er kor drlige levekr det er for fisken. Enorme mengder fisk p sm omrder frer til sjukdom, smerte og dd for fisken. Det er inga nring som har fleire forsksdyr og dyr som dyr fr slakt enn fiskeoppdrett. Det er g denne nringa som slepp mest mkk og kjemikalier ureinsa ut i naturen, noko som fr konsekvensar for andre artar igjen. I mine auge er fiskeoppdrett direkte dyremishandling.

A grown-up disease

Eg klarar som regel kunne setje meg inn i tankegongen til andre menneske. Sjlv om eg ikkje ndvendigvis er einig, s plar eg kunne forst kvifor dei meinar det dei gjer. Rasistar derimot, forstr eg meg ikkje p. Korleis ein kan tenkje at eit menneske er verdt meir enn eit anna, nei, eg skjnnar det ikkje. Eg synes det er direkte skremmande kor ofte eg kjem i situasjonar der nokon verdt utsett for rasisme. Seinast p fredag opplevde eg at ein fyr begynte rope dei typiske tinga som "dra deg tilbake dit du kjem fr" og "jvla muslim" til ein bartendar her i Frde, grunnen var at han ikkje fekk gratis l (?).

Spesielt p nettet har eg lagt merke til stygge kommentarar retta mot dei med utenlandsk bakgrunn, srlig no etter at innvandringa har auka spass. Folk oppfordrar blant anna om flgje vrt kjre naboland sitt eksempel, og byrje setje fyr p asylmottak. Asylmottak der det bur redde barnefamiliar og einsame mindrerige, som kom til Noreg fordi heimlandet omtrent er bomba vekk. I Sverige er det brent ned bygg for mange millionar kroner fordi ein meiner staten ikkje har rd til huse fleire flyktningar. Korleis kan nokon tenkje at ei slik handling er logisk?Korleis kan ein meine at vi nordmenn har rett til leve i luksus, medan andre verken har pengar, mat eller ein stad bu? Vi sitter her i dei fine husa vre med fulle kjleskap og eit lass med ting vi ikkje treng, og s klagar vi p at vi m bruke litt skattepengar p hjelpe dei som har ingenting. Nei, disse navsnyltarane har ikkje noko her gjere, har eg hyrt mange gongar. Men dei som faktisk nsker bli ein del av det norske samfunnet, finne seg arbeid, betale skatt osv, dei burde vel vere velkomne? Nei,dei kan jo ikkje stjele norske menn sine jobbar!

Eg kan til ein viss grad forst at nordmenn er redde for innvandringa. Vi hyrer heile tida om muslimske terroristar, valdtektsmenn, kvinnemishandlarar, doplangarar og kriminelle elles. Frykta frer til at vi stttar ut muslimane fr samfunnet. Nr ein ikkje har ein sjanse for bli integrert i samfunnet vrt synes ikkje eg det er rart at ein leitar etter andre omgangskretsar, som t.d rusmiljet. Det er slik vi menneske er bygd opp, vi treng hyre til ein stad. Eg har sjlv vore ein del av rusmiljet, om sant skal seiast er eg vel framleis det, og eg vil seie mykje av grunnen til det er nettopp kor lett det var bli ein del av det miljet. I rusmiljet forhndsdmmer ein sjeldan. Hudfarge, religion, meiningar og forutsetnader betyr lite. Om vi hadde klart gjere samfunnet elles like imtekommande, trur eg antal kriminelle ville synke dramatisk, bde blant innvandrarar og etniske nordmenn.

Eg vil oppfordre alle til ha ei open haldning til nye menneske. Det treng ikkje vere meir som skal til.

Feminisme

Feminismen er misforsttt. Fullstendig misforsttt. Folk tenkjer at feminisme handlar om at kvinner er overlegne menn og burde styre verda, medan det eigentleg handlar om det heilt motsette. Ein feminist treng ikkje vere sjlhgtidelig, bitter, prektig og inngrodd av kroppshr. Ein feminist er ein heilt vanleg person som synes at kvinner og menn er verdt like mykje og burde ha dei same rettane. Ein person som bryr seg om rettferd, fridom og likeverd.

Ein feminist vil meine at dersom ein mann og ei kvinne gjer den same jobben i eit firma, s burde dei ogs f den same lna.Ein feminist vil meine at det ikkje ndvendigvis m vere dama i huset som skal vaske, rydde og lage mat. Dersom bde ho og sambuaren er i jobb, burde oppgvene heime fordelast likt. At menn ikkje kan vaske eller lage mat er ei myte.

Ein feminist vil ogs meine at bde kvinner og menn sjlve bestemmer over sin eigen kropp, og at vald og overgrep ikkje er akseptabelt.

I dag vil kanskje ordet feminisme vere eit drleg namn p bevegelsen, eit namn som lett kan mistolkast som ein eller annan dameklubb. D feminismen oppstod derimot var det eit passande namn. I byrjinga av 1800-talet hadde kvinner svrt f juridiske, konomiske og sosiale rettighetar. Det vart skrive nokre bker som omhandla kvinners rettigheitar, og kvinnene vart etter kvart klare over sin lge status i samfunnet. Men det var ikkje fr p slutten av rhundre dei hadde ressursane til starte ein bevegelse, som i 1895 for frste gong fekk betegnelsen feminisme.

Kvinner er per dags dato langt i fr s undertrykte som dei var p 1800-talet. Difor er det no slik at feminismen ikkje berre handlar om kvinners rettigheitar, men ogs menn sine. Personleg synes eg humanisme kunne vore eit passande namn p bevegelsen, men det namnet er allereie i bruk. Det er uansett kvinner som utan tvil er mest undertrykte den dag i dag ogs. Vi ser det kanskje ikkje s godt her i Noreg, for her er det ikkje store forskjellar mellom rettane til kvinner og menn. I andre land og kulturar derimot er det ikkje alltid slik. Det er tusenvis, sikkert millionar, kvinner som er undertrykte rundt om i verda i 2016. Mange kvinner blir valdteke, tvangsgifta og tvungne til gjere som ektemannen seier.

Eg vil ogs understreke at feminisme p ingen mte betyr at alt skal fordelast likt mellom kvinner og menn. Menn er til dmes som regel sterkare enn kvinner, og det er naturleg at dei gjer dei tyngste oppgvene. Feminisme betyr heller ikkje at menn m bli mindre maskuline og kvinner mindre feminine, slik at vi liknar meir p kvarandre. Nei, vi er forskjellige, og det er noko vi m akseptere. Eg nsker ei verd der alle menneske er like viktige, og alle har ei stemme bde heime og i samfunnet dei lev i.

Cannabis

Eg klarar ikkje forst at ikkje fleire ser at ein politikk som endar opp med straffe dei svakaste og minst ressurssterke i samfunnet har feila. I Europa er det fire land som har kriminalisert bruken av Cannabis, og Noreg er alts eit av dei.Cannabis, som dei fleste veit er mykje mindre farlig enn bde alkohol og mange lovlege medisinar, skal straffast med bter og fengsel. Ein plante, som i verste fall kan f deg til tmme kjleskapet, fnise meir og utsette husarbeidet, dersom du rykjer den.

Det er s enormt mange som ryker. Ved legalisere bruken av cannabis, vil ein f s mykje meir kontroll, Vi kan skattelegge det, p same mte som vi har gjort med tobakk og alkohol.Tjue tonn hasj har ein gateverdi p om to milliardarkroner. Det er ikkje lite pengar for ein norsk konomi, som framleis er avhengig av olja, ein ressurs vi ikkje vil kunne lene oss p i framtida. Ved legalisering fr vi samstundes moglegheita til regulerte opningstider, aldersgrensar og viktigast av alt kontroll p kva produktet inneheld.

Det finns s mykje drit p markedet, syntetiske typar hasj, som kan vere direkte livsfarlige. Nulltoleransepolitikken vi har no, meiner eg m ta mykje av skylda for at disse stoffa har vorten s utbredte som dei no er. Vil understreke at syntetisk hasj ikkje er i nrleiken av det same som "vanleg" hasj. Ingen, ikkje eit menneske har omkomme av overdose p naturleg cannabis. Det skumle med syntetisk hasj erat ein aldri kan vite akkurat kva ein kjper, og at effekten vil vere veldig varierende. Det gjer doseringa vanskeleg og overdose mykje meir sannsynlig.

Klart det ikkje er bra for kroppen med hasj. Det vil eg aldri kunne pst.Men det som for meg er klart er at; hasj som vert produsert p ordentlig mte, og brukt av folk som som har den korrekte informasjonen, vil vere mykje tryggareenn hasj kjpt p det illegale markedet, syntetisk eller ikkje.

Det seiast at cannabis er ein inngongsport til hardare stoffar. Ein person som sel hasj vil ofte ogs ha tilgong p andre stoffer, som til dmes kokain og amfetamin, s det kan nok stemme det. Hadde derimot cannabis vore lovleg, hadde ein ikkje trengt oppske slike personar. Ein ungdom som kun ynskjer kjpe litt rev, vil ikkje trenge bli freista av andre, farlegare stoffar.

At Noreg ikkje er klar for legalisering heilt end har eg forsttt. Men kva med dei som ligg p sjukehus, gjerne med enorme smerter, og fler cannabis er den einaste medisinen som kan hjelpe? Er vi verkeleg ikkje klare for lovleg medisinsk cannabis heller? Dei som har angst, depresjon, PTSD, MS, kreft, AIDS, ja lista er lang... kvifor skal vi nekte dei noko som mogleg kan gje dei ein betre kvardag?

Kvifor vegetarisk?

Eg har levd med eit vegetarisk kosthald i nokre r no, d eg for det meste har valt  ete vegansk. No et eg berre veganmat. For min del har dei fleste respektert at eg har teke dette valet. Det eg i staden har oppdaga er kor utruleg lite folk veit nr det kjem til kva kjtproduksjonen frer til. Det er om lag ingen som kjem med opplysningar om alle dei negative sidene ved dyredrift. 

At vi m bevare regnskogen har det til dmes vore mykje fokus p, korleis vi m kutte ut palmeolja osv. Ikkje misforst meg no, palmeolje er absolutt noko ein br la vere kjpe. Men visste du at om lag halvparten av alle omrda der regnskogen vert hogga ned, skal brukast til beitemark? Dei dyra som skal beite der vil frast opp p blant anna korn og bnner, som kunne vore brukt som mat til menneske. Hadde vi i staden ete den maten beitedyra et, ville vi ikkje trenge beitedyr og beitemark, og d heller ikkje kutte ned i nrleiken av s mykje regnskog som vi gjer i dag. 

For produsere ein kilo kjt brukar vi ti kilo vegetabilsk mat. Dette frar igjen til at vi m importere korn og liknande fr utlandet, som betyr miljskadeleg frakt og uttring av matfattige omrde. Enorme mengder vatn vert ogs brukt i kjtproduksjonen, og d snakkar eg verkeleg om enorme menger! Og her gr vi rundt og lurer p kva vi kan gjere for hindre mat- og vatnmangel..

Her i Noreg frar vi opp, slaktar og et kring 60 millionar dyr kvart r, noko som vil  tilseie kring eit dyr annakvart sekund! Eg m nemne at dette er dyr som gjerne har levd heile sine liv i tronge bur, utan moglegheita til til dmes kommunisere med kvarandre, leike og puste inn frisk luft. Hner som aldri fr strukke ut vengene sine, grisar som stirar i ein betongvegg heile livet og oppdrettsfisk som lev s tett at dei til slutt et kvarandre. Med eit heilt vegetarisk kosthald kan du spare opptil hundre dyreliv berre p eit r.

Det at eit menneske treng kjt for f i seg dei ndvendige nringsstoffa, er ei myte. Vegetarisk mat er rik p vitaminar, mineralar og fiber, og inneheld lite metta feitt og kolesterol i motsetnad til animaliske produkt.  Dette gjer at det er mykje mindre sannsynleg at ein vegetarianar utviklar enkelte krefttypar, hjarte- og karsjukdommar, diabetes eller hgt blodtrykk enn den gjennomsnittlege kjtetar. Mange trur at det er vanskeleg f i seg dei proteinane ein treng som vegetarianar, men det er mange gode vegetabilske proteinkjeldar, som til dmes bnner, linser, kikertar, fullkornsprodukt og soyaprodukt.At det fins mykje god vegetar- og veganmat ein kan lage kan eg personleg garantere. Det fins plenty med lettvinte, gode og ikkje ndvendigvis kjempesunne rettar g! ;)
kunne nyte eit mltid, utan ha drleg samvit med tanke p milj, dyr, rettferdig russursfordeling osv. syns eg gjer til at maten smakar betre. Det er fleire ferdigrettar p markedet, som du kan byrje med om du ikkje veit kva du kan lage sjlv, dessutan ligg det ute oppskrifter p nettet. Eg vil anbefale alle ete vegetariske mltid innimellom. Du vert om ikkje anna ei smaksoppleving rikare.

Les mer i arkivet September 2016 Mars 2016 Februar 2016
+ legg meg til som venn


.

Sk i bloggenFollow

Follow
hits